هاست دایرکت ادمین خارج
سرویس میزبانی وب لینوکس به همراه کنترل پنل پرقدرت دایرکت ادمین محل خوبی برای میزبانی سایت های شخصی و تجاری شما می باشد .
 • Product 1

  d100MB

  • 100مگابایت مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  1,000/mo
  Bestil nu
 • Product 2

  d200MB

  • 200مگابایت مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  1,500/mo
  Bestil nu
 • Product 3

  d500MB

  • 500مگابایت مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  2,000/mo
  Bestil nu
 • Product 4

  d1000MB

  • 1000مگابایت مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  3,000/mo
  Bestil nu
 • Product 5

  d2000MB

  • 2000مگابایت مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  4,500/mo
  Bestil nu
 • Product 6

  d3000MB

  • 3000مگابایت مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  5,000/mo
  Bestil nu
 • Product 7

  d5000MB

  • 5000مگابایت مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  7,000/mo
  Bestil nu
 • Product 8

  d10000MB

  • 10000مگابایت مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  10,000/mo
  Bestil nu
 • Product 9

  d20000MB

  • 20000مگابایت مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  15,000/mo
  Bestil nu
 • Product 10

  unlimited

  • نامحدود مقدار فضا
  • اپتایم 99.99%
   وب سرور Lite Speed
   آنتی شلر و اسکنر قدرمند
   دارای کلاد لینوکس
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود ساب دامین
   نامحدود پارک دامین
   نامحدود ادون دامین
   اکانت FTP نامحدود
   نامحدود دیتابیس
   آلمان/هتزنر مکان سرور
   تحویل آنی بله
   هارد ابری SSD
  Kun
  20,000/mo
  Bestil nu