هاست سیپنل رایگان بصورت دائمی

هر ایرانی یک سایت

Free1

پهنای باند 100 GB
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email 1
FTP 1
Mysql 1
addon domain 1
park domain 1
ساب دامین 1
کاملا رایگان
امکان نصب SSL
بدون تبلیغات در سایت کاربر
نصب کننده اتوماتیک اسکریپت
کنترل پنل بسیار حرفه ای

  • فضا 1000 MB
Free2

پهنای باند 100 GB
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email 10
FTP 10
Mysql 10
addon domain 10
park domain 10
ساب دامین 10
کاملا رایگان
امکان نصب SSL
بدون تبلیغات در سایت کاربر
نصب کننده اتوماتیک اسکریپت
کنترل پنل بسیار حرفه ای

  • فضا 10000 MB
Free3

پهنای باند 3000 GB
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email 100
FTP100
Mysql 100
addon domain 100
park domain 100
ساب دامین 100
کاملا رایگان
امکان نصب SSL
بدون تبلیغات در سایت کاربر
نصب کننده اتوماتیک اسکریپت
کنترل پنل بسیار حرفه ای

  • فضا 100000 MB
Free4

پهنای باند 858585858585 MB
کنترل پنل Cpanel
تحویل آنی بله
Email نامحدود
FTP نامحدود
Mysql 585
addon domain 8585
park domain 8585
ساب دامین 8585
کاملا رایگان
امکان نصب SSL
بدون تبلیغات در سایت کاربر
نصب کننده اتوماتیک اسکریپت
کنترل پنل بسیار حرفه ای

  • فضا 858585858585 MB