مصاحبه ها
0
هنوز امیدی برای کفش دست دوز هست؟
0

برای نسل ما (نیمه دوم دهه 60) که کمتر با تولیدات و صنایع دستی آشنایی داریم دیدن و آشنایی با این فضاها و تولیدات حس شگفت انگیزی دارد. صنایعی که از پدران و ...

0
بارش خون بر پاکی
0

خرداد ماه آنتیگونه بر روی صحنه رفت و برادرش را در تالار حافظ به خاک سپرد. نمایشی که در آن انسانیت، قانون، مقاومت زنانه، زندگی، مرگ، تراژدی، اختیار و ادامه دادن ...