نمایش 11 نتیجه (ها)

درس چهارم جامعه شناسی یک پایه دهم ویرتیو پایه یازدهم

 دانلود درس چهارم جامعه شناسی یک پایه دهم ویرتیو پایه یازدهم درس چهارم جامعه شناسی یک پایه دهم ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته جامعه شناسی می باشد این پاورپوینت در 13 اسلاید و قابل ویرایش درس چهارم جامعه شناسی یک …

پاورپوینت فصل دوم زیست 11 تمام دروس ویرتیو با جزئیات کامل

 دانلود پاورپوینت فصل دوم زیست 11 تمام دروس ویرتیو با جزئیات کامل پاورپوینت فصل دوم زیست 11 تمام دروس ویرتیو با جزئیات کامل این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته زیست برای پایه های 11 می باشد این پاورپوینت در 89 اسلاید و قابل ویرایش …

پاورپوینت فصل 3 زیست کلاس یازدهم ویرتیو با جزئیات کامل

 دانلود پاورپوینت فصل 3 زیست کلاس یازدهم ویرتیو با جزئیات کامل پاورپوینت فصل 3 زیست کلاس یازدهم ویرتیو با جزئیات کامل این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته زیست برای پایه های 11 و علوم تجربی می باشد این پاورپوینت در 76 اسلاید و قابل ویرایش …

پاورپوینت منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی ویرتیو تاریخ یازدهم

 دانلود پاورپوینت منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی ویرتیو تاریخ یازدهم پاورپوینت منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی ویرتیو تاریخ یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته تاریخ برای پایه های 11 و علوم انسانی می باشد …

پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم

 دانلود پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم پاورپوینت درس 1 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته انسان و محیط زیست می باشد این پاورپوینت در 109 اسلاید و قابل ویرایش می باشد پاورپوینت …

پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم

 دانلود پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته انسان و محیط زیست می باشد این پاورپوینت در 48 اسلاید و قابل ویرایش می باشد …

پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم

 دانلود پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم پاورپوینت درس 3 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته انسان و محیط زیست می باشد این پاورپوینت در 55 اسلاید و قابل ویرایش می باشد …

پاورپوینت درس 4 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم

 دانلود پاورپوینت درس 4 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم پاورپوینت درس 4 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته انسان و محیط زیست می باشد این پاورپوینت در 71 اسلاید و قابل ویرایش پاورپوینت درس 4 …

پاورپوینت درس 6 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم

 دانلود پاورپوینت درس 6 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم پاورپوینت درس 6 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته انسان و محیط زیست می باشد این پاورپوینت در 60 اسلاید و قابل ویرایش می باشد …

پاورپوینت درس 7 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم

 دانلود پاورپوینت درس 7 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم پاورپوینت درس 7 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته انسان و محیط زیست می باشد این پاورپوینت در 71 اسلاید و قابل ویرایش پاورپوینت …

پاورپوینت درس 5 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم

 دانلود پاورپوینت درس 5 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم پاورپوینت درس 5 انسان و محیط زیست ویرتیو پایه یازدهم این پاورپوینت تمامی درس ها را شرح میدهد virtiv.ir قابل ارائه برای کلاس درس به عنوان کنفرانس در درس رشته انسان و محیط زیست می باشد این پاورپوینت در 84 اسلاید و قابل ویرایش پاورپوینت درس …