نمایش 132 نتیجه (ها)

طرح درس ادبيات سوم راهنمايي

 دانلود طرح درس ادبيات سوم راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس ادبيات سوم راهنمايي طرح درس ادبيات سوم راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏فارسی‏موضوع :در ستایش خدا پایه : سوم …

الگوي طرح درس كامل «سناريوي آموزشي»

 دانلود الگوي طرح درس كامل «سناريوي آموزشي» , بهترین کیفیت الگوي طرح درس كامل «سناريوي آموزشي» الگوي طرح درس كامل «سناريوي آموزشي» لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏1‏الگوي طرح درس كامل …

جدول طرح درس سالانه سوم رياضي

 دانلود جدول طرح درس سالانه سوم رياضي , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه سوم رياضي جدول طرح درس سالانه سوم رياضي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   1‏بسمه تعالی‏جدول ‏طرح درس …

اصول طرح درس كتاب آموزش قرآن اول راهنمايي

 دانلود اصول طرح درس كتاب آموزش قرآن اول راهنمايي , بهترین کیفیت اصول طرح درس كتاب آموزش قرآن اول راهنمايي اصول طرح درس كتاب آموزش قرآن اول راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه  قسمتی از متن word …

طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی

 دانلود طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی , بهترین کیفیت طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی طرح درس سالانه ریاضی دوم راهنمایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏بودجه بندی سالانه ریاضی …

الگوی طرح درس سالانه

 دانلود الگوی طرح درس سالانه , بهترین کیفیت الگوی طرح درس سالانه الگوی طرح درس سالانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏الگوی طرح درس سالانه ‏طرح درس سالانه یا طرحدرس کلی …

طرح درس سالانه رياضي سوم راهنمايي

 دانلود طرح درس سالانه رياضي سوم راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه رياضي سوم راهنمايي طرح درس سالانه رياضي سوم راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏بودجه بندي سالانه رياضي …

ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت درس برنامه ریزی شهری 13 ص

 دانلود ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت درس برنامه ریزی شهری 13 ص , بهترین کیفیت ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت درس برنامه ریزی شهری 13 ص ارزیابی طرح جامع شهر مرودشت درس برنامه ریزی شهری 13 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت …

جدول طرح درس سالانه هديه آسمامي سوم

 دانلود جدول طرح درس سالانه هديه آسمامي سوم , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه هديه آسمامي سوم جدول طرح درس سالانه هديه آسمامي سوم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏بسمه …

جدول طرح درس سالانه پنجم انشاء

 دانلود جدول طرح درس سالانه پنجم انشاء , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه پنجم انشاء جدول طرح درس سالانه پنجم انشاء لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏بسمه تعالی‏جدول ‏طرح درس …

جدول طرح درس سالانه رياضي پنجم

 دانلود جدول طرح درس سالانه رياضي پنجم , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه رياضي پنجم جدول طرح درس سالانه رياضي پنجم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف …

جدول طرح درس سالانه براي دروس هشت جلسه اي در هفته

 دانلود جدول طرح درس سالانه براي دروس هشت جلسه اي در هفته , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه براي دروس هشت جلسه اي در هفته جدول طرح درس سالانه براي دروس هشت جلسه اي در هفته لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت …

جدول طرح درس سالانه براي دروس چهار جلسه اي در هفته

 دانلود جدول طرح درس سالانه براي دروس چهار جلسه اي در هفته , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه براي دروس چهار جلسه اي در هفته جدول طرح درس سالانه براي دروس چهار جلسه اي در هفته لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت …

جدول طرح درس سالانه دروس يک جلسه اي در هفته

 دانلود جدول طرح درس سالانه دروس يک جلسه اي در هفته , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه دروس يک جلسه اي در هفته جدول طرح درس سالانه دروس يک جلسه اي در هفته لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : …

جدول طرح درس سالانه براي دروس سه جلسه در هفته

 دانلود جدول طرح درس سالانه براي دروس سه جلسه در هفته , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه براي دروس سه جلسه در هفته جدول طرح درس سالانه براي دروس سه جلسه در هفته لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : …

جدول طرح درس سالانه بخوانيم چهارم

 دانلود جدول طرح درس سالانه بخوانيم چهارم , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه بخوانيم چهارم جدول طرح درس سالانه بخوانيم چهارم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف …

بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) 34 ص

 دانلود بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) 34 ص , بهترین کیفیت بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) 34 ص بازیهای پرورشی در مدارس (طرح درس سالانه ) 34 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : …

جدول طرح درس سالانه براي دروس دو جلسه در هفته

 دانلود جدول طرح درس سالانه براي دروس دو جلسه در هفته , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه براي دروس دو جلسه در هفته جدول طرح درس سالانه براي دروس دو جلسه در هفته لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : …

جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنويسيم سوم

 دانلود جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنويسيم سوم , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنويسيم سوم جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنويسيم سوم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن word …

جدول طرح بخوانيم درس سالانه

 دانلود جدول طرح بخوانيم درس سالانه , بهترین کیفیت جدول طرح بخوانيم درس سالانه جدول طرح بخوانيم درس سالانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف کل‏ي‏: ‏تقویت مهارتهای …

طرح درس روزانه آمووزش شنا 30 ص

 دانلود طرح درس روزانه آمووزش شنا 30 ص , بهترین کیفیت طرح درس روزانه آمووزش شنا 30 ص طرح درس روزانه آمووزش شنا 30 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 32 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح …

طرح درس روزانه تاريخ

 دانلود طرح درس روزانه تاريخ , بهترین کیفیت طرح درس روزانه تاريخ طرح درس روزانه تاريخ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏الگوي طرح كلي درس يا طرح سالانه درس‏: ‏ تاریخ …

طرح درس روزانه راهنمائی

 دانلود طرح درس روزانه راهنمائی , بهترین کیفیت طرح درس روزانه راهنمائی طرح درس روزانه راهنمائی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح درس روزانه راهنمائی‏ ‏عنوان درس: آموزش فوتبال(کنترل (استپ ) …

طرح درس روزانه دوم دبيرستان درس آبها

 دانلود طرح درس روزانه دوم دبيرستان درس آبها , بهترین کیفیت طرح درس روزانه دوم دبيرستان درس آبها طرح درس روزانه دوم دبيرستان درس آبها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏مشخصات‏كلي‏نام …

طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان

 دانلود طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان , بهترین کیفیت طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان طرح درس جغرافیا کلاس پنجم دبستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح‏ ‏درس‏ ‏جغرافیا‏ ‏کلاس‏ …

طرح درس دوم دبستان درس خورس كوچولو

 دانلود طرح درس دوم دبستان درس خورس كوچولو , بهترین کیفیت طرح درس دوم دبستان درس خورس كوچولو طرح درس دوم دبستان درس خورس كوچولو لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏مشخصات …

جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنويسيم اول ابتدايي

 دانلود جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنويسيم اول ابتدايي , بهترین کیفیت جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنويسيم اول ابتدايي جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنويسيم اول ابتدايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 47 صفحه  قسمتی …

طرح درس جغرافيا اول راهنمايي موقعيت ايران در جهان

 دانلود طرح درس جغرافيا اول راهنمايي موقعيت ايران در جهان , بهترین کیفیت طرح درس جغرافيا اول راهنمايي موقعيت ايران در جهان طرح درس جغرافيا اول راهنمايي موقعيت ايران در جهان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه  قسمتی …

طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی

 دانلود طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی , بهترین کیفیت طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس جغرافیا پنجم ابتدایی‏  ‏(‏طرح درس‏)‏به نام …

طرح درس جغرافيا دوم دبيرستان

 دانلود طرح درس جغرافيا دوم دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس جغرافيا دوم دبيرستان طرح درس جغرافيا دوم دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏الگوی طرح درس سالانه‏درس : جغرافیا (1) …

طرح درس (خودخواهي)

 دانلود طرح درس (خودخواهي) , بهترین کیفیت طرح درس (خودخواهي) طرح درس (خودخواهي) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏نام درس ‏ ‏ ‏ ‏ ‏پايه : ‏ ‏ ‏ مدت : …

طرح درس بخوانیم و بنویسیم

 دانلود طرح درس بخوانیم و بنویسیم , بهترین کیفیت طرح درس بخوانیم و بنویسیم طرح درس بخوانیم و بنویسیم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف کل‏ي‏: ‏تقویت مهارتهای …

طرح درس روزانه ریاضی معرفی کسر متعارفی 5 ص

 دانلود طرح درس روزانه ریاضی معرفی کسر متعارفی 5 ص , بهترین کیفیت طرح درس روزانه ریاضی معرفی کسر متعارفی 5 ص طرح درس روزانه ریاضی معرفی کسر متعارفی 5 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی …

طرح درس تعلیمات مدنی پنجم دبستان

 دانلود طرح درس تعلیمات مدنی پنجم دبستان , بهترین کیفیت طرح درس تعلیمات مدنی پنجم دبستان طرح درس تعلیمات مدنی پنجم دبستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح‏ ‏درس‏ ‏تعلیمات‏ ‏مدنی‏ …

طرح درس روزانه رياضي سوم راهنمايي

 دانلود طرح درس روزانه رياضي سوم راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس روزانه رياضي سوم راهنمايي طرح درس روزانه رياضي سوم راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس روزانه‏طرح درس …

طرح درس احترام به بزرگترها

 دانلود طرح درس احترام به بزرگترها , بهترین کیفیت طرح درس احترام به بزرگترها طرح درس احترام به بزرگترها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 14 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   2‏مشخصات كلي ‏نام ونام خانوادگي :‏هدف كلي …

طرح درس روزانه فارسی

 دانلود طرح درس روزانه فارسی , بهترین کیفیت طرح درس روزانه فارسی طرح درس روزانه فارسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏2‏بسمه تعالی‏مشخصات کلی :‏ طرح درس روزانه‏1- نام درس ‏ …

طرح درس بخوانيم درس پرچم دوم دبستان

 دانلود طرح درس بخوانيم درس پرچم دوم دبستان , بهترین کیفیت طرح درس بخوانيم درس پرچم دوم دبستان طرح درس بخوانيم درس پرچم دوم دبستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏گام …

طرح درس روزانه رياضي

 دانلود طرح درس روزانه رياضي , بهترین کیفیت طرح درس روزانه رياضي طرح درس روزانه رياضي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏باسمه تعالي‏نمونه جدول طرح درس روزانه ‏گروه آموزشي‏ ‏رياض‏ شهرستان …

طرح درس اول

 دانلود طرح درس اول , بهترین کیفیت طرح درس اول طرح درس اول لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏مشخصات كلي ‏نام درس : بخوانيم ‏ ‏ كلاس : اول ‏ ‏ …

طرح درس رياضي پنجم

 دانلود طرح درس رياضي پنجم , بهترین کیفیت طرح درس رياضي پنجم طرح درس رياضي پنجم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف کل‏ي‏: ‏آموزش مفاهیم ریاضی وکاربرد آن …

طرح درس زبان فارسي دبيرستان

 دانلود طرح درس زبان فارسي دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس زبان فارسي دبيرستان طرح درس زبان فارسي دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏نام: باسمه تعالی تاريخ امتحان:……/10/85 ‏نام خانوادگی: …

طرح درس سالانه چهارم فارسي سوم راهنمايي

 دانلود طرح درس سالانه چهارم فارسي سوم راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه چهارم فارسي سوم راهنمايي طرح درس سالانه چهارم فارسي سوم راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏باسمه‌تعالي‏طرح …

طرح درس زبان فارسي

 دانلود طرح درس زبان فارسي , بهترین کیفیت طرح درس زبان فارسي طرح درس زبان فارسي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس – درس هیجدهم زبان فارسی2‏نام و نام خانوادگی …

طرح درس سالانه علوم اول راهنمايي

 دانلود طرح درس سالانه علوم اول راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه علوم اول راهنمايي طرح درس سالانه علوم اول راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏ ‏  ‏نام‌ درس: ‏علوم‌تجربي …

طرح درس ریاضی اول ابتدایی

 دانلود طرح درس ریاضی اول ابتدایی , بهترین کیفیت طرح درس ریاضی اول ابتدایی طرح درس ریاضی اول ابتدایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس ریاضی اول ابتدایی ‏ ‏ ‏طرح ‏درس …

طرح درس رياضيات 1 دبيرستان

 دانلود طرح درس رياضيات 1 دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس رياضيات 1 دبيرستان طرح درس رياضيات 1 دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس کامل ریاضیات (1)‏ماه‏هفته‏شنبه‏چهارشنبه‏پنجشنبه‏مهر‏هفته اول‏آشنایی با …

طرح درس رياضي دوم راهنمايي

 دانلود طرح درس رياضي دوم راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس رياضي دوم راهنمايي طرح درس رياضي دوم راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏به‌نام‌خدا‏نام درس: ‏رياضي‏ مقطع تحصيلي: ‏دوم راهنمايي‏ …

طرح درس روزانه

 دانلود طرح درس روزانه , بهترین کیفیت طرح درس روزانه طرح درس روزانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏بسمه تعالی‏ ‏طرح درس روزانه‏الف- مرحله طراحی‏«‏فعالیتهای قبل از تدریس‏»‏1-موضوع درس‏2-هدف کلی درس‏3-هدفهای …

طرح درس سالانه جغرافي پايه چهارم ابتدايي

 دانلود طرح درس سالانه جغرافي پايه چهارم ابتدايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه جغرافي پايه چهارم ابتدايي طرح درس سالانه جغرافي پايه چهارم ابتدايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏به …

طرح درس روزانه شيمي

 دانلود طرح درس روزانه شيمي , بهترین کیفیت طرح درس روزانه شيمي طرح درس روزانه شيمي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس روزانه ‏ماده درسي : شيمي‏موضوع درس: آ‏ن‏تروپي ‏تعيين …

طرح درس سالانه تاريخ پايه چهارم ابتدايي

 دانلود طرح درس سالانه تاريخ پايه چهارم ابتدايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه تاريخ پايه چهارم ابتدايي طرح درس سالانه تاريخ پايه چهارم ابتدايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏به …

طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدائی 10ص

 دانلود طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدائی 10ص , بهترین کیفیت طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدائی 10ص طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدائی 10ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏موضوع …

طرح درس سالانه ادبيات دبيرستان

 دانلود طرح درس سالانه ادبيات دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس سالانه ادبيات دبيرستان طرح درس سالانه ادبيات دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس :‏ ادبیات فارسی 3‏نام و …

طرح درس روزانه رياپي سوم راهنمايي

 دانلود طرح درس روزانه رياپي سوم راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس روزانه رياپي سوم راهنمايي طرح درس روزانه رياپي سوم راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس روزانه‏طرح درس …

طرح درس سالانه اول راهنمايي جغرافيا

 دانلود طرح درس سالانه اول راهنمايي جغرافيا , بهترین کیفیت طرح درس سالانه اول راهنمايي جغرافيا طرح درس سالانه اول راهنمايي جغرافيا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏ ‏   ‏به‌نام‌خدا‏شماره طرح درس: …

طرح درس سالانه آمار و مدل سازي پايه دوم و سوم متوسطه

 دانلود طرح درس سالانه آمار و مدل سازي پايه دوم و سوم متوسطه , بهترین کیفیت طرح درس سالانه آمار و مدل سازي پايه دوم و سوم متوسطه طرح درس سالانه آمار و مدل سازي پايه دوم و سوم متوسطه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش …

طرح درس سالانه فارسي دو

 دانلود طرح درس سالانه فارسي دو , بهترین کیفیت طرح درس سالانه فارسي دو طرح درس سالانه فارسي دو لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس نمونه‏عنوان کتاب : ادبیات فارسی …

طرح درس سالانه 2

 دانلود طرح درس سالانه 2 , بهترین کیفیت طرح درس سالانه 2 طرح درس سالانه 2 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏ماه‏هفته‏جلسات‏صفحه‏موضوع‏فعاليت هاي مكمل‏مهر‏اول‏1/7/86‏108 الي 10‏خانواده‏عكس ، پوستر ، فيلم ، …

طرح درس سالانه دوم راهنمايي رياضي

 دانلود طرح درس سالانه دوم راهنمايي رياضي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه دوم راهنمايي رياضي طرح درس سالانه دوم راهنمايي رياضي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس سالانه (بودجه …

طرح درس سالانه ديفرانسيل (2) پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي

 دانلود طرح درس سالانه ديفرانسيل (2) پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه ديفرانسيل (2) پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي طرح درس سالانه ديفرانسيل (2) پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : …

طرح درس سالانه درس هندسه(2) پايه سوم متوسطه

 دانلود طرح درس سالانه درس هندسه(2) پايه سوم متوسطه , بهترین کیفیت طرح درس سالانه درس هندسه(2) پايه سوم متوسطه طرح درس سالانه درس هندسه(2) پايه سوم متوسطه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word …

طرح درس سالانه درس علوم كلاس چهارم ابتدايي

 دانلود طرح درس سالانه درس علوم كلاس چهارم ابتدايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه درس علوم كلاس چهارم ابتدايي طرح درس سالانه درس علوم كلاس چهارم ابتدايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word …

طرح درس سالانه درس زبان فارسی ۳

 دانلود طرح درس سالانه درس زبان فارسی ۳ , بهترین کیفیت طرح درس سالانه درس زبان فارسی ۳ طرح درس سالانه درس زبان فارسی ۳ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح …

طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان

 دانلود طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏ ‏  ‏نام‌ درس: ‏علوم‌تجربي …

طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس 57 ص

 دانلود طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس 57 ص , بهترین کیفیت طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس 57 ص طرح درس سالانه تربیت بدنی در مدارس 57 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 51 صفحه  قسمتی …

طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

 دانلود طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی , بهترین کیفیت طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی طرح درس سالانه زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه  قسمتی از متن word …

طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

 دانلود طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک , بهترین کیفیت طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح …

طرح درس سالانه شيمي 3 دبيرستان

 دانلود طرح درس سالانه شيمي 3 دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس سالانه شيمي 3 دبيرستان طرح درس سالانه شيمي 3 دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏بنام خدا‏شیمی 3‏طرح درس …

طرح درس سالانه درس حسابان پايه سوم رياضي متوسطه

 دانلود طرح درس سالانه درس حسابان پايه سوم رياضي متوسطه , بهترین کیفیت طرح درس سالانه درس حسابان پايه سوم رياضي متوسطه طرح درس سالانه درس حسابان پايه سوم رياضي متوسطه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی …

طرح درس سالانه شيمي 2دبيرستان

 دانلود طرح درس سالانه شيمي 2دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس سالانه شيمي 2دبيرستان طرح درس سالانه شيمي 2دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏بنام خدا‏محقق: ‏طرح درس سالانه‏شیمی 2‏دبیرستان ‏:‏واحد …

طرح درس سالانه جغرافی پنجم

 دانلود طرح درس سالانه جغرافی پنجم , بهترین کیفیت طرح درس سالانه جغرافی پنجم طرح درس سالانه جغرافی پنجم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح درس سالانه جغرافی پنجم‏به نام خدا …

طرح درس سالانه زبان فارسي 1

 دانلود طرح درس سالانه زبان فارسي 1 , بهترین کیفیت طرح درس سالانه زبان فارسي 1 طرح درس سالانه زبان فارسي 1 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح‏ ‏درس‏ ‏سالانه‏ ‏زبان‏ …

طرح درس سالانه دين و زندگي

 دانلود طرح درس سالانه دين و زندگي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه دين و زندگي طرح درس سالانه دين و زندگي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏نام درس:دین وزندگی2‏كلاس :دوم …

طرح درس سالانه رياضي اول راهنمايي

 دانلود طرح درس سالانه رياضي اول راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه رياضي اول راهنمايي طرح درس سالانه رياضي اول راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس سالانه (بودجه …

طرح درس سالانه رياضي گسسته پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي

 دانلود طرح درس سالانه رياضي گسسته پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه رياضي گسسته پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي طرح درس سالانه رياضي گسسته پايه پيش دانشگاهيي رشته رياضي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : …

طرح درس سالانه رياضي درس هندسه ا پايايه دوم دبيرستان

 دانلود طرح درس سالانه رياضي درس هندسه ا پايايه دوم دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس سالانه رياضي درس هندسه ا پايايه دوم دبيرستان طرح درس سالانه رياضي درس هندسه ا پايايه دوم دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : …

طرح درس سالانه رياضي رياپي (3) پايه سوم تجربي

 دانلود طرح درس سالانه رياضي رياپي (3) پايه سوم تجربي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه رياضي رياپي (3) پايه سوم تجربي طرح درس سالانه رياضي رياپي (3) پايه سوم تجربي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی …

طرح درس سالانه رياضي 2 دبيرستان

 دانلود طرح درس سالانه رياضي 2 دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس سالانه رياضي 2 دبيرستان طرح درس سالانه رياضي 2 دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏به نام خدا‏طرح درس …

طرح درس سالانه علوم اول راهنمايي

 دانلود طرح درس سالانه علوم اول راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه علوم اول راهنمايي طرح درس سالانه علوم اول راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏1‏طرح درس سالانه‏درس : …

طرح درس قرآن

 دانلود طرح درس قرآن , بهترین کیفیت طرح درس قرآن طرح درس قرآن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏باسمه‌تعالي‏مشخصات‏کلي‏شماره طرح درس: 5 ‏مجري: نام الگو: ‏دريافت مفهوم‏نام درس: ‏قرآن پايه: ‏سوم …

طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي دبيرستان

 دانلود طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي دبيرستان طرح درس سالانه نمونه زبان فارسي دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح …

طرح درس فوتبال

 دانلود طرح درس فوتبال , بهترین کیفیت طرح درس فوتبال طرح درس فوتبال لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏بسمه تعالی‏طرح درس ورزش دوره ابتدایی در یک ساعت‏عنوان بازی : فوتبال‏     ‏ طراح …

طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی

 دانلود طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی , بهترین کیفیت طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی طرح درس سالانه عربی 1 پیش دانشگاهی انسانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word …

طرح درس فارسی دوم

 دانلود طرح درس فارسی دوم , بهترین کیفیت طرح درس فارسی دوم طرح درس فارسی دوم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح‏ ‏درس‏ ‏فارسی‏ ‏دوم‏ ‏عنوان‏ : ‏طرح‏ ‏درس‏ ‏بخوانيم‏موضوع‏ : …

طرح درس سالانه عربي 1

 دانلود طرح درس سالانه عربي 1 , بهترین کیفیت طرح درس سالانه عربي 1 طرح درس سالانه عربي 1 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏1‏طرح‏ ‏سالانه‏ ‏عربی‏ 1 ‏سال‏ ‏تحصیلی‏ 8‏8‏-8‏7‏ …

طرح درس علوم دوم راهنمايي

 دانلود طرح درس علوم دوم راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس علوم دوم راهنمايي طرح درس علوم دوم راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏نام‌ درس: ‏علوم‌تجربي ‏موضوع: ‏انواع ‏مخلوط ‏مدت: …

طرح درس سالانه قرآن سوم راهنمايي

 دانلود طرح درس سالانه قرآن سوم راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه قرآن سوم راهنمايي طرح درس سالانه قرآن سوم راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏  ‏  ‏باسمه‌تعالي‏مشخصات‏كلي‏شماره طرح …

طرح درس علوم سوم ابتدايي

 دانلود طرح درس علوم سوم ابتدايي , بهترین کیفیت طرح درس علوم سوم ابتدايي طرح درس علوم سوم ابتدايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح درس علوم ‏نام درس: علوم موضوع: …

طرح درس علوم تجربي مخلوط كن

 دانلود طرح درس علوم تجربي مخلوط كن , بهترین کیفیت طرح درس علوم تجربي مخلوط كن طرح درس علوم تجربي مخلوط كن لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏نام‌ درس: ‏علوم‌تجربي‏ موضوع: …

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 3 دبيرستان

 دانلود طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 3 دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 3 دبيرستان طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 3 دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن word …

طرح درس علوم ماشین ها

 دانلود طرح درس علوم ماشین ها , بهترین کیفیت طرح درس علوم ماشین ها طرح درس علوم ماشین ها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏مشخصات كلي نام درس علوم: بخش 3 …

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان

 دانلود طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی 2 دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن word …

طرح درس علوم ماشین ها 3ص

 دانلود طرح درس علوم ماشین ها 3ص , بهترین کیفیت طرح درس علوم ماشین ها 3ص طرح درس علوم ماشین ها 3ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏مشخصات كلي نام درس …

طرح درس عربي پايه دوم راهنمايي

 دانلود طرح درس عربي پايه دوم راهنمايي , بهترین کیفیت طرح درس عربي پايه دوم راهنمايي طرح درس عربي پايه دوم راهنمايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 2 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏درس:عربی‏پایه:دوم انسانی‏سال تحصیلی:87-86‏هدف کلی:‏هفته …

طرح درس شيمي مبتني بر IT

 دانلود طرح درس شيمي مبتني بر IT , بهترین کیفیت طرح درس شيمي مبتني بر IT طرح درس شيمي مبتني بر IT لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏به نام خدا‏ طرح …

طرح درس سالانه هديه هاي آسماني پايه دوم ابتدايي 1

 دانلود طرح درس سالانه هديه هاي آسماني پايه دوم ابتدايي 1 , بهترین کیفیت طرح درس سالانه هديه هاي آسماني پايه دوم ابتدايي 1 طرح درس سالانه هديه هاي آسماني پايه دوم ابتدايي 1 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : …

طرح درس سالانه هديه هاي آسماني پايه دوم ابتدايي

 دانلود طرح درس سالانه هديه هاي آسماني پايه دوم ابتدايي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه هديه هاي آسماني پايه دوم ابتدايي طرح درس سالانه هديه هاي آسماني پايه دوم ابتدايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی …

طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي

 دانلود طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي , بهترین کیفیت طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) …

نمونه طرح درس روزانه هورمون

 دانلود نمونه طرح درس روزانه هورمون , بهترین کیفیت نمونه طرح درس روزانه هورمون نمونه طرح درس روزانه هورمون لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏نمونه طرح درس روزانه (براي يك جلسه) …

طرح درس كتاب هنر ابتدايي

 دانلود طرح درس كتاب هنر ابتدايي , بهترین کیفیت طرح درس كتاب هنر ابتدايي طرح درس كتاب هنر ابتدايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏مشخصات کلی :‏نام کتاب : هنر ‏موضوع …

نگارش طرح درس

 دانلود نگارش طرح درس , بهترین کیفیت نگارش طرح درس نگارش طرح درس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏مقدمه:‏ ‏ ‏طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال 1918 توسط”فرانکلین …

طرح درس چهارم كتاب تاريخ

 دانلود طرح درس چهارم كتاب تاريخ , بهترین کیفیت طرح درس چهارم كتاب تاريخ طرح درس چهارم كتاب تاريخ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏به نام خدا ‏جدول ‏طرح درس سالانه‏هدف …

مراحل نوشتن طرح درس

 دانلود مراحل نوشتن طرح درس , بهترین کیفیت مراحل نوشتن طرح درس مراحل نوشتن طرح درس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏مراحل نوشتن طرح درس‏مقدمه: ‏طرح درس یا سناریوی آموزشی برای …

طرح درس پنجم

 دانلود طرح درس پنجم , بهترین کیفیت طرح درس پنجم طرح درس پنجم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   1‏مقدمه : ‏از مسائل بسیار مهمی که بیشتر خانواده ها با آن روبه …

طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دوم تجربی

 دانلود طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دوم تجربی , بهترین کیفیت طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دوم تجربی طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دوم تجربی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) …

طرح درس چهارم فارسي سوم ـ شگفتي

 دانلود طرح درس چهارم فارسي سوم ـ شگفتي , بهترین کیفیت طرح درس چهارم فارسي سوم ـ شگفتي طرح درس چهارم فارسي سوم ـ شگفتي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح …

طرح درس چهارم ابتدايي

 دانلود طرح درس چهارم ابتدايي , بهترین کیفیت طرح درس چهارم ابتدايي طرح درس چهارم ابتدايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح درس ” علوم تجربي ” پايه چهارم ابتدايي‏مشخصات كلي …

طرح درس چهارم فارسي سوم راهنمايي ـ شگفتي‌هاي طبيعت

 دانلود طرح درس چهارم فارسي سوم راهنمايي ـ شگفتي‌هاي طبيعت , بهترین کیفیت طرح درس چهارم فارسي سوم راهنمايي ـ شگفتي‌هاي طبيعت طرح درس چهارم فارسي سوم راهنمايي ـ شگفتي‌هاي طبيعت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی …

طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص

 دانلود طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص , بهترین کیفیت طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های آسمانی سوم ابتدایی ) 15 ص طرح درس هدیه های آسمانی سجاد و سجاده ( درس 17 هدیه های …

طرح درس ورزش 5ص

 دانلود طرح درس ورزش 5ص , بهترین کیفیت طرح درس ورزش 5ص طرح درس ورزش 5ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   1‏طرح درس يك ساعت درس تربيت بدني ‏كلاس: دوم ابتدايي‏وسايل: …

طرح درس يالانه رياضي اول دبيرستان

 دانلود طرح درس يالانه رياضي اول دبيرستان , بهترین کیفیت طرح درس يالانه رياضي اول دبيرستان طرح درس يالانه رياضي اول دبيرستان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏به نام خدا‏طرح درس …

طرح درس علوم دوم ابتدايي

 دانلود طرح درس علوم دوم ابتدايي , بهترین کیفیت طرح درس علوم دوم ابتدايي طرح درس علوم دوم ابتدايي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   1 | ‏صفحه‏به نام خداوند بخشنده مهربان‏ج‏دول …

طرح درسی دعا

 دانلود طرح درسی دعا , بهترین کیفیت طرح درسی دعا طرح درسی دعا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 38 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بنام خدا طرح درسی دعا معاني دعا در لغت در قرآن در لغت …

طرح درس نمونه

 دانلود طرح درس نمونه , بهترین کیفیت طرح درس نمونه طرح درس نمونه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس نمونه‏عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)‏موضوع درس: جلوه ها ی هنر …

پنجم جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنوسيم

 دانلود پنجم جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنوسيم , بهترین کیفیت پنجم جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنوسيم پنجم جدول طرح درس سالانه بخوانيم و بنوسيم لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word …

طرح درس هديه هاي آسماني 4

 دانلود طرح درس هديه هاي آسماني 4 , بهترین کیفیت طرح درس هديه هاي آسماني 4 طرح درس هديه هاي آسماني 4 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏طرح درس ( هدیه …

نمونه طرح درس روزانه (براي يك جلسه علوم)

 دانلود نمونه طرح درس روزانه (براي يك جلسه علوم) , بهترین کیفیت نمونه طرح درس روزانه (براي يك جلسه علوم) نمونه طرح درس روزانه (براي يك جلسه علوم) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 3 صفحه  قسمتی از متن word …

طرح درس ماهانه

 دانلود طرح درس ماهانه , بهترین کیفیت طرح درس ماهانه طرح درس ماهانه لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 5 صفحه  قسمتی از متن word (..docx) :   ‏طرح درس‏شهرستان ايذه‏سال تحصیلی ‏89-88‏الگوی طرح درس ماهانه‏درس: کاربرد رایانه در حسابداری‏دبیر: مریم …

طرح درس کلی فيزيولوژی تنفس

 دانلود طرح درس کلی فيزيولوژی تنفس , بهترین کیفیت طرح درس کلی فيزيولوژی تنفس طرح درس کلی فيزيولوژی تنفس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 195 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   بسم الله الرحمن الرحيم طرح درس کلی …

كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس

 دانلود كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس , بهترین کیفیت كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس كارگاه برنامه ريزي و تدوين طرح درس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 92 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   كارگاه …

طرح درس روانشناسی

 دانلود طرح درس روانشناسی , بهترین کیفیت طرح درس روانشناسی طرح درس روانشناسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 39 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :   1 عباسی منابع روشها وفنون تدریس . دکتر حسن شعبانی روشها وفنون تدریس …

طرح درس ،درس شاهزاده خانوم تفکر هشتم

 دانلود طرح درس ،درس شاهزاده خانوم تفکر هشتم , بهترین کیفیت طرح درس ،درس شاهزاده خانوم تفکر هشتم طرح درس ،درس شاهزاده خانوم تفکر هشتم طرح درس 100درصد کامل درس شاهزاده خانوم همراه سربرگ مشخصات اماده-در دو فایل word وpdf جدول بندی شده- دانلود طرح درس ،درس شاهزاده خانوم تفکر هشتم پکیج طرح درس ،درس …

طرح درس رفتار های پر خطر {تفکر هشتم}{مواد مخدر}

 دانلود طرح درس رفتار های پر خطر {تفکر هشتم}{مواد مخدر} , بهترین کیفیت طرح درس رفتار های پر خطر {تفکر هشتم}{مواد مخدر} طرح درس رفتار های پر خطر {تفکر هشتم}{مواد مخدر} طرح درس رفتار های پر خطر تفکر هشتم{مواد مخدر}در دو فایل pdf و word به صورت فرم بندی شده و دارای سربرگ اماده. دانلود …

جزوه ایمنی شناسی

 دانلود جزوه ایمنی شناسی , بهترین کیفیت جزوه ایمنی شناسی جزوه ایمنی شناسی دانلود جزوه ایمنی شناسی پکیج جزوه ایمنی شناسی جزوه ایمنی شناسی قابل ویرایش  دانلود جزوه ایمنی شناسی  پکیج جزوه ایمنی شناسی  خرید جزوه ایمنی شناسی  سایت جزوه ایمنی شناسی  بهترین جزوه ایمنی شناسی سایت جزوه ایمنی شناسی فایل جزوه ایمنی شناسی چگونه …

مبانی ایمنی شناسی

 دانلود مبانی ایمنی شناسی , بهترین کیفیت مبانی ایمنی شناسی مبانی ایمنی شناسی مبانی ایمنی شناسیتالیف: دکتر رضا فرید حسینیانتشارات دانشگاه مشهدتعداد صفحات: 295 دانلود مبانی ایمنی شناسی پکیج مبانی ایمنی شناسی مبانی ایمنی شناسی قابل ویرایش  دانلود مبانی ایمنی شناسی  پکیج مبانی ایمنی شناسی  خرید مبانی ایمنی شناسی  سایت مبانی ایمنی شناسی  بهترین مبانی …

بیولوژی قارچ ها

 دانلود بیولوژی قارچ ها , بهترین کیفیت بیولوژی قارچ ها بیولوژی قارچ ها بیولوژی قارچ هاتالیف: سی.تی.اینگولدمترجم: دکتر محمود ذکائیتعداد صفحات: 256 دانلود بیولوژی قارچ ها پکیج بیولوژی قارچ ها بیولوژی قارچ ها قابل ویرایش  دانلود بیولوژی قارچ ها  پکیج بیولوژی قارچ ها  خرید بیولوژی قارچ ها  سایت بیولوژی قارچ ها  بهترین بیولوژی قارچ ها …

بیوشیمی عمومی

 دانلود بیوشیمی عمومی , بهترین کیفیت بیوشیمی عمومی بیوشیمی عمومی بیوشیمی عمومی(جلد اول)شیمی مواد متابولیکتالیف: مهدی ایپکچیتعداد صفحات: 448 دانلود بیوشیمی عمومی پکیج بیوشیمی عمومی بیوشیمی عمومی قابل ویرایش  دانلود بیوشیمی عمومی  پکیج بیوشیمی عمومی  خرید بیوشیمی عمومی  سایت بیوشیمی عمومی  بهترین بیوشیمی عمومی سایت بیوشیمی عمومی فایل بیوشیمی عمومی چگونه بیوشیمی عمومی را دانلود …

باکتری شناسی جامع

 دانلود باکتری شناسی جامع , بهترین کیفیت باکتری شناسی جامع باکتری شناسی جامع باکتری شناسی جامعتالیف: محمد سعید گنجورتعداد صفحات: 224 دانلود باکتری شناسی جامع پکیج باکتری شناسی جامع باکتری شناسی جامع قابل ویرایش  دانلود باکتری شناسی جامع  پکیج باکتری شناسی جامع  خرید باکتری شناسی جامع  سایت باکتری شناسی جامع  بهترین باکتری شناسی جامع سایت …

بافت شناسی مرجان ها

 دانلود بافت شناسی مرجان ها , بهترین کیفیت بافت شناسی مرجان ها بافت شناسی مرجان ها مرجان های خلیج فارس و مهندسی بافتنویسندگان: مهدی مرادی،طوبی وارسته،ایرج نبی پورتعداد صفحات: 249 دانلود بافت شناسی مرجان ها پکیج بافت شناسی مرجان ها بافت شناسی مرجان ها قابل ویرایش  دانلود بافت شناسی مرجان ها  پکیج بافت شناسی مرجان …

ایمونولوژی- پرویز پاکزاد

 دانلود ایمونولوژی- پرویز پاکزاد , بهترین کیفیت ایمونولوژی- پرویز پاکزاد ایمونولوژی- پرویز پاکزاد مقدمات علوم پایه 2ایمونولوژیتالیف: دکتر پرویز پاکزادتعداد صفحات:142 دانلود ایمونولوژی- پرویز پاکزاد پکیج ایمونولوژی- پرویز پاکزاد ایمونولوژی- پرویز پاکزاد قابل ویرایش  دانلود ایمونولوژی- پرویز پاکزاد  پکیج ایمونولوژی- پرویز پاکزاد  خرید ایمونولوژی- پرویز پاکزاد  سایت ایمونولوژی- پرویز پاکزاد  بهترین ایمونولوژی- پرویز پاکزاد سایت …

گام به گام دروس هشتم

 دانلود گام به گام دروس هشتم , بهترین کیفیت گام به گام دروس هشتم گام به گام دروس هشتم شامل تمامی دروس پایه هشتم دانلود گام به گام دروس هشتم پکیج گام به گام دروس هشتم گام به گام دروس هشتم قابل ویرایش  دانلود گام به گام دروس هشتم  پکیج گام به گام دروس هشتم …