نمایش 5 نتیجه (ها)

نمونه سوالات کتاب نگارش پایه اول دبستان

 دانلود نمونه سوالات کتاب نگارش پایه اول دبستان , بهترین کیفیت نمونه سوالات کتاب نگارش پایه اول دبستان نمونه سوالات کتاب نگارش پایه اول دبستان جمله ها را با استفاده از کلمه ها کامل کن.(جغد،غروب،تیغ،باغبان،کلاغ، پیغمبر) پدربزرگ هر روز نزدیک ……. به مسجد می رود.ناگهان ……..گل به دست ………رفت.محمد(ص) …….. ما مسلمانان است.…………و………….از خوشحالی جیغ …

داستان نشانه های خ ، ح ، چ و ج و ع

 دانلود داستان نشانه های خ ، ح ، چ و ج و ع , بهترین کیفیت داستان نشانه های خ ، ح ، چ و ج و ع داستان نشانه های خ ، ح ، چ و ج و ع در شهرک الفبا پسر عموها از هر خانواده ای جمع شده بودند(جـ ج ) و …

تمیز دیداری

 دانلود تمیز دیداری , بهترین کیفیت تمیز دیداری تمیز دیداری روش های درمان:ممکن است این مشکل مربوط به توانایی تشخیص باشد.مثلاً دانش آموز س را از ش ، ر را از ز ، ف را از ق ، ح را از خ د را از ذ ، ع را از غ و… تشخیص ندهد. برای …

داستان نشانه های فارسی

 دانلود داستان نشانه های فارسی , بهترین کیفیت داستان نشانه های فارسی داستان نشانه های فارسی آموزش حرف ب : داستان ب کوچولوداستان به این ترتیب شروع می شه که ابتدا من سه تا از دانش آموزای کلاس رو آوردم بیرون و به دو تا حرف بـ غیر آخر و به یکی حرف ب آخر …

تشخیص حروف نقطه دار و شکل نوشتن آن ها در فارسی پایه اول ابتدایی

 دانلود تشخیص حروف نقطه دار و شکل نوشتن آن ها در فارسی پایه اول ابتدایی , بهترین کیفیت تشخیص حروف نقطه دار و شکل نوشتن آن ها در فارسی پایه اول ابتدایی تشخیص حروف نقطه دار و شکل نوشتن آن ها در فارسی پایه اول ابتدایی در این فایل کلماتی که دارای حروف نقطه دار …