کارت های شارژ و ابتلا به سرطان پوست

کارت های شارژ و ابتلا به سرطان پوستطبق آخرین یافته موسسه پزشکی آمریکا نوع سرطان جدید پوستی کشف شده است که عامل محرک و ایجاد کننده آن توسط اکسید نیترو سیلور ایجاد می شود
هنگامیکه کارتهای شارژ تلفن همراه را خریداری میکنید، قسمتی را که باید با ناخن بخراشید محتوی این ماده بوده که سرطان زا اعلام شده است
لطفا خراشیدن را با پوست انگشتان یا ناخن انجام ندهید
برای پیش گیری از این فرایند، لطفا این موضوع را به دوستان و عزیزان اعلام فرمایید تا اطلاع رسانی شود

نظر دهید

پاسخ دهید