کاربوکسی تراپی موثر در درمان افتادگی پوست

کاربوکسی تراپی موثر در درمان افتادگی پوست

کاربوکسی تراپی، کمکی برای رفع افتادگی و شل شدن پوست
کاربوکسی تراپی روشی بسیار قدیمی است که برای اکسیژن رسانی مجدد به بافت های که آسیب دیده (جراحت پوست، ورم مفاصل پایینی و…) استفاده می‌شد. امروزه حوزه ی استعمال این روش برای مشکلات زیبایی دیگر نیز گسترش یافته است،  مانند، افتادگی پوست.


کاربوکسی تراپی چیست؟
اصل کار آن ساده است و بر پایه ی تزریق CO2 (دی اکسید کربن) قرار دارد، دی اکسید کربن گازی است که وضعیت میکرو جریان ها و افتادگی پوست را بهبود می‌بخشد. CO2 به دو شیوه اثرگذاری می‌کند: باعث کشیدگی مکانیکی نسبتاً زیادی می‌شود که بر افتادگی پوست اثر می‌گذارد و اکسیژناسیون سلول ها را بهبود می‌بخشد. همچنین با استفاده از داروی محرک، سلول های پوست فعال تر “تولید کلاژن، فیبرهای الاستیک…” می‌شوند.
بر اساس تأثیرهای مطالعه شده، CO2 می‌تواند در دو سطح متفاوت تزریق شود: در سطح پوست، در دِرِم، یا در سطح هیپودِرِم برای درمان سلولیت، برای مثال CO2 سلول های چربی را می‌ترکاند.


ناحیه هایی که اصولاً مورد درمان کاربوکسی تراپی قرار می‌گیرند، کدام می باشند؟
دکتر کاترین دوگورساک: ما از کاربوکسی تراپی برای درمان بخش های داخلی بازوها و ران، گردن، سروگردن و خصوصاً گردی صورت استفاده می‌کنیم، نتیجۀ استفاده از این روش در ناحیۀ صورت سریع تر از نواحی دیگر قابل مشاهده است. توجه! پوست قسمتی که درمان از آن ناحیه شروع می‌شود نباید کاملاً افتاده و شل باشد. این ناحیه باید پتانسیل عمل کردن CO2 را داشته باشد تا یک واکنش واقعی پوستی حاصل شود.
در بین برخی اشخاص، CO2 هم روی پوست و هم روی ماهیچه های زیرین عمل می‌کند. به همین علت است که برخی اوقات فرورفتگی ها مجدداً گرم می‌شوند و ممکن است لبه هایی پدید آیند. “ممکن است اکسیژن رسانی تا نواحی اعماق ماهیچه ها نیز برسد.”
استفاده از این روش برای درمان کبودی ها هم نتایج قابل توجهی از خود به جا گذاشته است: این روش نه تنها افتادگی پوست بلکه تولید عروق را نیز بهبود می‌بخشد و تیرگی ها را روشن می‌کند.
برای درمان ترک ها هم می‌توان از این شیوه کمک گرفت اما دورۀ درمان کمی طولانی است زیرا در یک زمان فقط می‌توان به طور مثال ناحیه ای به اندازۀ یک کف دست را درمان کرد. توجه، کاربوکسی تراپی نمی‌تواند ترک ها را به طور کامل از بین ببرد. در عوض، می‌تواند طی چند جلسه اندازۀ آن را کوچک کند و رنگ پوست را به حالت اولیه اش بازگرداند. در نهایت می‌توان پوستی داشت که ظاهری یکسان و همگن دارد.


کاربوکسی تراپی برای چه کسانی عوارض جانبی دارد؟
دکتر کاترین دوگورساک: کاربوکسی تراپی برای این افراد عوارض جانبی دارد: کسانی که اخیراً سکتۀ قلبی داشته اند، افرادی که دچار پرفشاری خون هستند، کسانی که اخیراً التهاب وریدی داشته اند، مبتلایان به صرع، خانم های باردار و کسانی که در ناحیه ی مرتبط عفونت دارند.


یک جلسه کاربوکسی تراپی چه قدر طول می‌کشد و هزینه ی آن چه قدر است؟
دکتر کاترین دوگورساک: به طور کلی، قرارداد درمان برای افتادگی پوست به مدت 6 جلسه، برای داخل بازوها و ران ها و همچنین ترک ها 8 تا 10 جلسه، و برای سلولیتی که هم باید روی حجم آن کار شود و هم روی افتادگی پوست، 10 تا 12 جلسه، بسته می‌شود.  بنابر نتایج مورد نظر، درمان یک یا دو جلسه در هفته انجام می‌گیرد.


درمان کمی دردناک است، هنگام تزریق، فرد انتشار یافتن گاز داخل پوست را احساس می‌کند. این تزریق نوعی تورم ایجاد می‌کند که خیلی سریع و طی چند دقیقه کم می‌شود. برخی افراد دردهای اندک عضلانی و کمی درد را نیز احساس کرده اند.
باید بدانید که کاربوکسی تراپی یک اتساع عروق اندک و کمی اریتم ، در زمان انجام درمان،  با خود به همراه دارد. به جز لکه های کوچک آبی که خیلی سریع محو می‌شوند، این شیوۀ درمانی عوارض جانبی دیگری ندارد. گاز CO2 مورد استفاده در این درمان طبیعی است، و همراه آن هیچ خارجی بیگانۀ دیگری تزریق نمی‌شود. بنابراین احتمال واکنش های حساسیتی صفر است. هزینه ی این درمان حدود 100 یورو برای هر جلسه است و یک ناحیۀ دو طرفه در یک جلسه مورد درمان قرار می‌گیرد.

گرددآوری: گروه سلامت پرداد

نظر دهید

پاسخ دهید