پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی

دانلود پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی

پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی

پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

-1- رویکردهای نظری در سلامت روانی…………. 9

2-1-1- رویکرد روانکاوی………………… 10

2 -1-2 رویکرد زیست شناختی………………. 10

2-1-3-رویکرد روانی – اجتماعی…………… 11

2-1-3-رویکرد انسان گرایی……………….. 12

2-1-4- رویکرد شناختی………………….. 12

2-1-5- رویکرد رفتاری………………….. 13

2-1-6-روان شناسی مثبت نگری رویکرد ……… 14

2-1-7- نظریه دو عاملی سلامت روانی……….. 15

2-1-8- نظریه بوم شناسی ……………….. 18

2-1-9-الگوی شخصی – فرهنگی و ساختاری ……. 19

2-2 رویکردهای نظری در رضایت جنسی………… 20

2-2-1- رویكرد بالینی و تشخیصی در بدكاری جنسی 20

2-2-2 رویكرد زیستی در بدكاری جنسی………. 21

2-2-3- نظریه راهبردهای جنسی …………… 23

عنوان صفحه

2-2-4- رویكرد روان شناسی باروری در بدكاری جنسی 24

2-2-5- نظریه استرس ………………….. 26

2-2-6- مدل زیستی –روانی واجتماعی بدکاری جنسی در ناباروری 27

2-2-7- مدل تبادل بین فردی از رضایتمندی جنسی 28

2-3- پیشینه ی مطالعات خارجی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور ……………………………… 29

2-4- پیشینه ی مطالعات داخلی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور………………………………. 32

2-5- فرضیه های تحقیق…………………… 33

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

این فصل ابتدا به بررسی نظریه های مربوط به سلامت روانی و رضایت جنسی می پردازد. سپس شواهد علمی مربوط به این نظریات و روابط بین مولفه های سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور را بررسی می نماید. پایان بخش این فصل، جمع بندی مبانی نظری و پژوهشی مربوط به روابط مؤلفه های سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور می باشد.

2-1- رویکردهای نظری در سلامت روانی

انجمن ملی بهداشت روانی آمریکا ویژگی های افراد دارای سلامت روانی را در دو طبقه اساسی: (1) احساس رضایت و آسودگی در مورد خود، و (2) احساس رضایت درباره دیگران و توانایی انجام امور زندگی دسته بندی کرده است. از این دیدگاه، سازگاری فرایندی پیوسته است که نیاز به ساختن دارد. چون سازگاری یک رفتار همگن فردی است که سایر اعضای جامعه نیز می توانند نمودهای آن را در شخص بازشناسی کنند (پاتاک، 1990). بنابراین، سلامت روانی صرف فقدان اختلال یا بیماری روانی نیست بلکه شامل وجود عوامل مثبت مانند امیدواری، عزت نفس و شادکامی است (ریف و سینگر، 1998). بنابراین، سلامت روانی یک فرایند رشدی به شمار می آید که چگونگی پیدایش و تحول آن تحت تاثیر شرایط اجتماعی و فردی افراد در طی رشد می باشد.


همکاری در فروش فایل  بهترین سایت فروش پاورپوینت