پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-درباره-عزت-نفسشرح فایل
پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

رمت : doc

تعداد صفحات : 31

پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

بخشی از متن :

عزت نفس:

عزت نفس يكي از عوامل مهم و اساسي در رشد و شكوفايي انسانهاست كه در دهه هاي اخير مورد توجه بسياري از روان شناسان و پژوهشگران امور تربيتي قرار گرفته است. عزت نفس به معناي قضاوت شخص از ارزشمندي خود است و به نگرش فرد از خود دلالت مي كند. افراد با بررسي نحوه ي كنار آمدن با استانداردها و ارزشهاي مورد نظر خود و مقايسه ي چگونگي عملكرد خود با ديگران به اين قضاوت دست مي پردازند. عزت نفس چگونگي احساس خود درباره ي خود است و بر همه ي افكار، ادراكات، هيجانات، آرزوها، ارزشها و اهداف شخصي نفوذ دارد و كليد رفتار آدمي مي باشد. بنابراين، عزت نفس هسته ي مركزي ساختارهاي روانشناختي فرد است كه وي را در برابر اضطراب محافظت نموده و آسايش خاطر وي را فراهم مي آورد. عزت نفس نقش محافظت کننده اي در مقابله با فشارهاي رواني دارد كه از فرد در مقابل وقايع فشار آور منفي زندگي حمايت مي كند. فردي كه از ارزشمندي بالايي برخوردار است، به راحتي قادر است با تهديدها و وقايع فشارآور بيروني بدون تجربه ي برانگيختگي منفي و از هم پاشيدگي سازمان رواني مواجه شود. عزت نفس پائين به عنوان عامل خطر براي پرخاشگري، بزهكاري، سوء مصرف مواد، افسردگي، عملكرد ضعيف تحصيلي، همسر آزاري، كودك آزاري و نظاير آن مشاهده شده است. اخيراً برخي سياستمداران و مسئولان مدارس پيشنهاد كرده اند كه مدارس و ديگر مؤسسات اجتماعي بايد برنامه هايي براي ارتقاي عزت نفس افراد طراحي كنند. اين پيشنهاد بر اين فرض استوار است كه عزت نفس علت و نه معلول مشكلات اجتماعي است، مستقل از موقعيت هاي خاص وجود دارد و مي تواند با مداخلات خارجي ارزيابي شود. بي ترديد عزت نفس يكي از مهمترين و اساسي ترين جنبه هاي شخصيت و تعيين كننده ويژگيهاي رفتاري ما است .توجه به اين امر، به ويژه در مورد كودكان داراي نيازهاي آموزشي ويژه و نيز كساني كه به آنها آموزش مي دهند، از اهميت خاصي برخوردار است. عزت نفس به مانند يك سرمايه ي ارزشمند حياتي از مهمترين عوامل پيشرفت و شكوفايي استعداد و خلاقيت افراد مي باشد. افراد دچار ناتواني، به دليل نگرشهاي منفي والدين، تجارب منفي در برخورد با همسالان عادي و ناكامي هاي پي در پي در مدرسه به تدريج دلسرد و سرخورده شده و توالي چنين شكست ها و مشكلاتي موجب مي شود که آنها نسبت به خود احساس بي ارزشي داشته باشند و در نتيجه اين احساس منجر به آسيب در عزت نفس آنها شود(ولي زاده و همکاران،1371).

عزت نفس يک شاخص بسيار مهمي در شخصيت افراد است و به مقدار ارزشي که ما به خود نسبت مي دهيم و فکر مي کنيم ديگران براي ما قائل هستند، گفته مي شود. قدمت تاريخي اين موضوع به مباحثي که علما و فلاسفه تعليم و تربيت در گذشته داشته اند برمي گردد. در طول صد سال گذشته بسياري از روان شناسان اين نظر را پذيرفته اند که انسان داراي يک نياز به عزت نفس مي باشد(آدلر[1]1390).

بعضي از نظريه پردازان اظهار مي دارند که به طور کلي ارزش گذاري نسبت به خويشتن را مي توان عزت نفس ناميد(آلپورت [2]1937، راجرز[3] 1959 ، ساليوان[4]1953، طارن هورني[5]1937، جيمز[6]1890،مازلو[7] 1970 به نقل از بیابانگرد). بالدوین(1996) عزت نفس را عنصري از خود پنداره مي دانند که به قضاوت ما نسبت به تواناييهاي بالقوه و بالفعل دلالت دارد. فردي که عزت نفس بالايي دارد خود پذيرا و خود ارزشمند است. روانشناسان اجتماعي عزت نفس را ارزيابي مثبت و منفي از خود مي دانند. به طور کلي فرض مي شود عزت نفس تا حدودي باثبات است. همچنين عزت نفس به عنوان يک احساس کلي از خود ارزش و کفايت شخصي يا به عنوان احساس عمومي پذيرش خود، خوبي و احترام به خود تعريف مي شود(کوپر اسميت [8] 1967، وايلي[9] 1990، شهرآراي1387). عزت نفس يا همان خود بزرگواري يکي از خصوصيات مهم و اساسي شخصيت هر فردي را تشکيل مي دهد و به طور حتم روي ساير جنبه هاي شخصي انسان اثر مي گذارد و کمبود يا فقدان آن باعث عدم رشد ساير جنبه هاي شخصيت يا ناموزوني آنها خواهد شد و حتي ممکن است پايه گذار بيماريهاي رواني گوناگوني مانند افسردگي، کمرويي و ترس و… شود(بيابان گرد،1372).

تحقيقات نشان داده است که بچه هايي که دچار ناتواني يادگيري هستند احتمالا سيکل منفي از عزت نفس پايين را تجربه مي کنند، انگيزه و پشتکارشان براي انجام تکاليف کاهش مي يابد و اين باعث مي شودشکست بيشتري راتجربه کنند(کاور، بروکواسکي[10] 1999، گريز[11] 1994، گارني[12] 1988، به نقل از کوزن[13] 1999).

عزت نفس درقرآن مجيد :

قرآن مجيد در سه مورد، همه را از آن خداوند مي داند و مي فرمايد:

ولله العزه ولرسوله وللمومنين؛(منافقون آيه،8)يعني اينکه عزت،مخصوص خدا ورسول اوو مومنان است

1- Adler

[2] – Allport

3 – Rogers

4- Sullivan

5- Horn

6-James

7- Maslow

[8]- Asmet

[9]- Veilly

10 – Cover-brokovaski

11 -Kris

12 – Garni

13-Cozon

پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

منابع فارسی

احمدی، عزت ا…؛ شیخ علیزاده، سیاوش؛ شیر محمدزاده، محسن. (1385). بررسی آزمایشی تأثیر ورزش برسلامت روانی دانشجویان. مجلة حرکت، شمارة 28، 19-29.

آرگايل، مايکل. (1383). روان شناسي شادي. ترجمه مسعود گوهري انارکي و همکاران. چاپ دوم. انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان.

آقايی نژاد جان بابا، فرامرزی سالار، عابدی احمد. تأثير يک دوره فعاليت منظم ورزشی بر عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذير. تعلیم و تربیت استثنایی. 1392; 5 (118) :5-13

ام. هي وود،كاتلين-رشد و تكامل حركتي در طول عمر ، چاپ نهم –مترجمين : مهدي نمازي زاد ومحمدعلي اصلان خاني (۱۳۸۷) –انتشارات سمت

امیرتاش ع.، سبحانی نژاد م. و عابدی ا. (1385). مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی. فصلنامه المپیک. 2، 61-53.

اميني، ا (1390) ارتباط ابعاد شادکامي وکيفيت ورزش کردن دانش آموزان پسردبيرستاني. اولين همايش ملي شادکامي.

انصاري جابري، علي.(1374) بررسي تأثير برنامه ورزشي طراحي شده بر ميزان عزّت نفس سالمندان ساكن در مجتمع خدمات بهزيستي و معلولين و سالمندان شهيد هاشمي نژاد كهريزك.پايان نامه كارشناسي ارشد رشته آموزش پرستاري. دانشگاه تربيت مدرّس، دانشكده علوم پزشكي، 1374

انور الخلولي ، امين – ورزش وجامعه ، چاپ دوم – مترجم حميدرضاشيخي ( ۱۳۸۳ )- انتشارات وزارت امورخارجه

باقری، پیمان: «زنجیرة اعتیاد در نوجوانان و جوانان»، نشر علم و ورزش، 1387

برزو سميرا، ارسطو علي اصغر، قاسم زاده رؤيا، زاهدنژاد شهلا، حبيبي عبدالحميد، لطيفي سيدمحمود. تأثير تمرين هاي ورزشي هوازي بر کيفيت زندگي سالمندان مقيم سراي سالمندان شهرستان اهواز. مجله سالمندي ايران. 1390، 6 (19).

بنائي،مهدي،(1384). ورزش واکسني براي پيشگيري ازبيماريهاوناهنجاريها. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد

بیابانگرد، اسماعیل(1372). روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان. تهران. انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

پاول هنري‌ماسن؛ جروم كيگان؛ مترجم:مهشيد ياسايي – نشر مركز – 672 صفحه – وزيري – چاپ 2 سال 1370

پروين، ‏ لارنس اي. روانشناسي شخصيت نظريه و تحقيق ‏ ؛ مترجمان محمدجعفر جوادي؛ پروين کديور ‏تهران، ‎۱۳۷9

تقوي،اميد.(1385) . “بررسي وضعيت اجتماعي – اقتصادي وانگيزه هاي شركت درورزش همگاني”، پايان نامةكارشناسي ارشد،دانشگاه گيلان.

توماس، ريموند –روانشناسي ورزشي،چاپ اول–مترجم: محمدحسين سروري (۱۳۷۰ )- انتشارات يگانه

ثالثي محسن، جوکار بهرام. اثر ورزش و فعاليت بدني بر ميزان شادي زنان يائسه . مجله سالمندي ايران. 1390; 6 (20)

جمشيدي، عاليه (1379)،”بررسي كيفيت زندگي كاري كاركنان مراكز توانبخشي روزانه دولتي بهزيستي استان تهران” پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

خوارزمي،ش(1386)،كيفيت زندگي وانقلاب ديجيتال. درج دروب گاه آينده نگر به نشاني www.Ayandehnegar.org :

خيرجو اسماعيل، احدي حسن، جمهري فرهاد(1391). مقايسۀ سبک زندگي ارتقاءدهنده سلامت در بيماران زن مبتلا به آرتريت روماتوئيد با زنان سالم و ارتباط آن با عوامل جمعيت‌شناختي.دانش و پژووهش در روان شناسی. 1. 1391; 13 (50) :6-6

ذوالفقاري منش،خشايار. 1381. فصلنامه طب ورزشي. سال هفتم. شماره 78

رمضاني نژاد،رحيم(1389)مقايسه کيفيت زندگي افرادشرکت کننده وغيرشرکت کننده درورزش همگاني. “تربيت بدني و مديريت ورزشي ” زمستان 1389 – شماره 7 (علمي-پژوهشي). (18 صفحه – از 93 تا 110)

س . رابرتس ،گلين و س .اسپسنك ،كوئن و ل . پمبرتن،سينتال-روانشناسي ورزشي ، چاپ اول- مترجمين: محمد كاظم واعظ موسوي و معصومه شجايي(۱۳۸۲) –انتشارات رشد

سلطاني شال رضا، آقا محمديان شعرباف حميد رضا، غنايي چمن آباد علي. اثربخشي ورزش بر سلامت عمومي، کيفيت خواب و کيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد. مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين. 1392; 17 (4) :39-46.

شاملو،سعید،(1372).بهداشت روان،ویرایش دوم،تهران،انتشارات رشد.

شكوهي مقدم سولماز ، زيوري رحمان محمود ، لساني مهدي ، بررسي نقش ورزش در سلامت روان و شادكامي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر كرمان. فصلنامه سلامت و روان شناسي ، شماره 3، پاييز 1390.

شمس، ثریا. (1383)بررسی اثربخشی روش های القای خلق شامل تصویرسازی مثبت، خواندن جملات مثبت و ایجاد حالت خندان در افزایش میزان شادمانی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان. گزارش تحقیق. اصفهان: وزارت آموزش و پرورش.

شيرسوار محمدحسن، اميرتاش علي محمد، جلالي شهين، کوشان محسن، کيوانلو فهيمه، سيداحمدي محمد. مقايسه اثربخشي دو روش بازتواني همراه با ورزش و بدون ورزش بر کيفيت زندگي و عزت نفس افراد معتاد. 1. 1392; 20 (3) :292-301

صديق،سلمان(1385). “بررسي سبك زندگي دانش آموزان ورزشكارو غيرورزشكار شهررشت”. پايان نامةكارشناسي ارشد،دانشگاه گيلان

عابدي ، محمد رضا .( 1383) ، شادي در خانواده ، تهران ، انتشارات مطالعه خانواده ، چاپ اول.

عبدالهی،ف.محمدپور،ع.(1385).بررسی کيفيت زندگی سالمندان مقيم درمنزل وسرای سالمندان در شهرستان ساری درسال1384.دومين کنگره سراسری آسيب شناسی خانواده درايران دانشکده شهيد بهشتی،پژوهشکده خانواده.

عبدلي ، بهروز ( ۱۳۸۶ ) –مباني رواني واجتماعي تربيت بدني وورزش،چاپ دوم–انتشارات بامدادكتاب

عزيز آبادي فراهاني ، ابوالفضل ( ۱۳۷۳ ) –تربيت بدني عمومي(۲) ،چاپ هشتم–تهران،انتشارات دانشگاه پيام نور

علي پور، احمد؛ نوربالا ، علي. (1378) ، بررسي مقدماتي پايايي و روايي پرسشنامه شادکامي آکسفورد در دانشجويان دانشگاه تهران، فصلنامه انديشه و رفتار، سال پنجم ، شماره 1و2.

فروم، اريک. (1375). هنر عشق ورزيدن. ترجمه عزت الله فولادوند. انتشارات مرواريد، چاپ پنجم. تهران.

قاسم پور عبدالله، جودت حيدر، سليماني معصومه، ژاله شعبانلو کيومرث. شادکامي به عنوان پيشگوي بهزيستي روانشناختي دانش‌آموزان پسر ورزشکار. تازه‌هاي علوم کاربردي ورزش. 1392; 1 (2) :25-32.

كار، آ. (1385). روان شناسي مثبت. ترجمه پاشاشريفي، تجفي زند، چاپ اول، تهران:انتشارات سخن.

كوشافر ، علي اصغر (۱۳۸۱) –اصول ومباني تربيت بدني،چاپ اول–انتشارات دانشگاه آزاداسلامي تبريز

كوئن،بروس – درآمدي برجامعه شناسي،چاپ سيزدهم مترجم: محسن ثلاثي(۱۳۸۶) –انتشارات توتيا

کارلسون، نیل آر.روان‌شناسی فیزیولوژیک.ترجمهیدکترمهردادپژهان. ارکان دانش. تهران.1380

کشاورز،امير.بررسي رابطه بين شادکامي، جزميت-انعطاف پذيري و ويژگي هاي جمعيت شناختي در مردم شهر اصفهان،(1384) ،پايان نامه کارشناسي ارشد.

کوزه چيان هاشم، نوروزي رسول، سيدحسيني مرادي، حديث. مقايسۀ عزت نفس و رضايت از زندگي دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه تربيت مدرس مطالعات مديريت ورزشي (پژوهشکده تربيت بدني) تابستان 1391 شماره 14

گائيني ، عباس و رجبي حميد (۱۳۸۶) –آمادگي جسماني،چاپ چهارم–انتشارات سمت

گودرزي،محمود؛ حمايت طلب،رسول. مقايسه عوامل مربوط به شادکامي بين ورزشکاران رشته هاي انفرادي و تيمي دانشگاه تهران .پژوهش در علوم ورزشي. پژوهش در علوم ورزشي » تابستان 1386 – شماره 15 (علمي-پژوهشي). (10 صفحه – از 57 تا 66)

مکی ماتیو، مترجم: مهرناز شهر آرای، رشد و افزایش عزت نفس، تهران، نشر آسیم،چاپ اول،1387، تهران.

ملکي،ب؛محمد زاده،ح؛سيد عامري،م؛زماني ثاني،ج.(1390).بررسي رابطه عزت نفس و انگيزش پيشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربايجان غربي.پژوهش در علوم توانبخشي،سال هفتم،شماره1

منشئي،غلامرضا(۱۳۷۶)- روانشناسي تندرستي، چاپ اول- انتشارات غزل

نائينيان ، م. ر. شعيري، م. ر. ، روشن، ر. صيدمحمدي، ك. و خامي، ز. (1384). مطالعه برخي ويژگي‌هاي روان سنجي پرسشنامه كيفيت زندگي(QOL) . دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار. دانشگاه شاهد. سال دوازدهم، دوره جديد، شماره 13.

نشاط دوست، حميد طاهر(1388)،تعيين عوامل موثر در شادکامي کارکنان فولاد مبارکه، مجله علمي پژوهشي دانشگاه اصفهان، سال بيستم، شماره پياپي 33،بهار.

نصری، صادق(1389) فوايد روان شناختي فعاليت جسماني، بهمن ماه 1389، آكادمي ملي المپيك.

نصيري، حبيب‌اله و جوكار، بهرام. (1385). معناداري زندگي، اميد، رضايت از زندگي و سلامت روان در زنان. مجله پژوهش زنان. دوره 6، شماره 2، 176-157

نور بخش،پ:ضرغامي،م:حسني،س(1384).مقايسه جهت گيري ورزشي دانشجويان دختر و پسر ورزشکار رشته هاي انفرادي و گروهي شرکت کننده در هفتمين المپياد ورزشي و رابطۀ آن با انگيزه هاي رقابتي.حرکت.شماره 3.ص ص 121-103.

نوری، ع(1390)بررسي رابطه بين كيفيت زندگي مرتبط باتندرستي با سطح فعاليت بدني شركت كنندگان درورزش همگاني شهرگرگان[ نخستين همايش ملي دستاوردها ی جديدعلمي درتوسعه ورزش). گرگان

نيازي. م (1390). ارتباط بين سلامت رواني وشادكامي زنان شركت كننده درورزش همگاني. همايش منطقه اي سلامت زنان.

نيازي،سيدمحمد. (1386). “بررسي وضعيت سلامت عمومي افرادشركت كننده وغيرشركت كننده در ورزش همگاني”. پايان نامةكارشناسي ارشد،دانشگاه شمال

هاشمي جواهري سيد علي اکبر، محمد رحيمي ناصر، سيد احمدي محمد، کيوانلو فهيمه. بررسي تاثير يک دوره تمرينات منظم ورزشي در آب بر کيفيت زندگي مردان سالمند.فصلنامه رستمینه. 1. 1390; 3 (4) :67-78.

ولی زاده محمد و همکاران(1387)”فلسفه یوگ” ،انتشارات زرقلم ، چاپ سوم ،تهران

ويلمور، اچ . ، جك و ال . كاستيل ، ديويد –فيزيولوژي ورزشي وفعاليت هاي بدني،چاپ ششم- مترجمين : مينامعيني؛فرهادرحماني نيا؛حميدرجبي؛حميدآقا علي نژادوفاطمه اسلامي (۱۳۸۶)-انتشارات مبتكران پيشروان .

یزدانی،فضلاله. آزاد،حسین(1382) ،بررسی رابطه بین نگرش دینی،سبک مقابلهاي وشادکامی دردختران وپسران دبیرستانی اصفهانی. مجله دانش وپژوهش درعلوم تربیتی. ش(5) 78-86.

يعقوبي حميد، برادران مجيد. همبسته هاي سلامت رواني: شادکامي، ورزش و هوش هيجاني. پژوهش هاي نوين روانشناختي تبريز سال ششم پاييز 1390 شماره 23

پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

نابع لاتین :

Aglamiş B1, Toraman NF, Yaman H. Change of quality of life due to exercise training in knee osteoarthritis: SF-36 and WOMAC.J Back Musculoskelet Rehabil. 2009;22(1):43-5, 47-8, 46. doi: 10.3233/BMR-2009-0219.

American Heart Association (AHA) (2001). Heart and Stroke Facts. New York: American Heart Publication.

Argyle,m,martin,m,lu,l.(1995).testing for stress and happiness:the role of social and cognitive factors. In c.d.spielberger and i.g.sarason(eds),stress and emotion (pp.173-87).washington:taylor and francis.

Baghiani Moghadam MH, Ehrampoush MH. The principles of health. 1st ed. Yazd: Gheragh-e- danesh and Albab .pub; 2003.

Bahrke, M.S., & Morgan, W.P. (1978). Anxiety reduction following exercise and mediation cognitive therapy and research. 2, 323-333.

Baldwin, M. W.; Sinclair, L. (1996). “Self-esteem and ‘if…then’ contingencies of interpersonal acceptance”. Journal of Personality and Social Psychology 71 (6): 1130–1141.

Bandura, A. (1998). Health promotion from the perspective of social cognitive theory. Psychology & Health, 13, 623–649.

Ben Macconville,”Revealed: nine ways to find your inner happiness”,www.the costman.co.uk/inde:126272003.2003.

Ben Mcconville ; “Revealed: nine ways to find your inner happiness” , www.thecostman.co.uk/inde.cfm?id: 126272003. 2003.

Besharat MA, Abbasi QR, Shojaoldin S. The relationship between self-esteem and sport achievement amangfootball and wrestling athletes. University of Tehran Electronic Journals, Harakat 2002; 12: 31-44.

Biddel, S. J. H., Boutcher S.H. & Fox K.R. (2000) Physical activity and psychological well-being.

Biddle, S., & Mutrie, N. (1991). Psychology of physical activity and exercise. London: Springer –Verlage.

Boyd KR, Hrycaiko DW. The effect of physical activity intervention package on the self-esteem of pre-adolescent and adolescent females. Adolescence 1997; 32(127): 693-708.

Boyd KR, Hrycaiko DW. The effect of physical activity intervention package on the self-esteem of pre-adolescent and adolescent females. Adolescence 1997; 32(127): 693-708.

Bruin de , Woertman L , C. Bakker F, Oudejans R.(2009). Weight-Related Sport Motives and Girls’ Body Image, Weight Control Behaviors, and Self-Esteem. Sex Roles Volume 60, Numbers 9-10.

Carr, Alan.,( 2003). Positive Psychology .Handbook of psychology. New York : runner-Routledge Press.

Catherine De Maeyer,corresponding author Paul Beckers, Christiaan J. Vrints, and Viviane M. Conraads(2012)Exercise training in chronic heart failure. Ther Adv Chronic Dis. May 2013; 4(3): 105–117. doi: 10.1177/2040622313480382.

Chadwick Jon, Tanni Grey Thompson (2005), “Physical activity strategy

Charkazi A, Koochaki GM, Shahnazi H, Ekrami Z, Bahador E. Lifestyle of teachers working in Gorgan City in.2009. J Health Syst Res 2009; 6(3): 522-31.

Cheng S. & Chan A. (2005). Measuring psychological well-being in the Chinese. Personality and Individual Differences. 38, 1307-1316.

Clapp, et al. “Acute effects of thirty minutes of high intensity intermittent exercise on patients with chronic fatigue syndrome”, Physical therapy, 1999. 79:8, pp:749-756.

Cohen & L. Syme. Social support and health. Orlando, FL: Academic Press.

Coopersmith, S. (1967). The Antecedents of Self-Esteem. New York: W. H. Freeman

Coopersmith, S. (1967).The antecedents of self-esteem. San Francisco: W. H. Freeman & Co.

Costa,p.t.mccrae,r.r.(1980).influence of extraversion and neuroticism on subjective well-being :happy and unhappy people. Journal of personality and social psychology,38,668-678.

Costanza, R., Fisher, B., Ali, S. & et a1. (2007). Quality of life: an approach integrating opportunities, human needs and subjective well- being. Ecological economics 61, 267-276.

Cox, Richard H. Sport psychology concepts and application MC, fifth edition 2002; (128, 129, 180, 181).

David Leonhardt. “Investing as a sport? Money doesnot generally buy happiness”, www. Power stress managment. com /articale.asp.section-id=4,article=80, 2002.

Deeneve,k,m&cooper,h.m.(1998).the happy personality : a metaanalysis of 137 personality trits and subjective well-being. Psychology bulletin,124,197-229.

Didie E R., Kuniega-Pietrzak T, Phillips K A.(2010) Body image in patients with body dysmorphic disorder: Evaluations of and investment in appearance, health/illness, and fitness Body Image.Volume7,Issue1,Pages66-69.

Diener, E., & Diener, C. (1996). Most people are happy, Psychological science. 7, 181-185.

Diener , E., Suh, E., Oishi, S. (1997). Recent finding on subjective well-being . Indian Journal of clinical Psychology.

Diener,E.,Lucas,R.E & Oishi,S.(2002). Subjective well – being. Journal of clinical psychology.24,25-41.

Dilorenzo, et al. “Long-term effects of aerobic exercise on psychological outcomes” preventive Medicine 1999,28,pp: 75-85.

Edington , N. , Shuman , R. (2004).Subjective well-being .Presented by continuity.Psychology Education,61,282-312.

Elavsky S, McAuley E, Motl RW, Konopack JF, Marquez DX, Hu L, Jerome GJ, Diener E. Physical activity enhances long-term quality of life in older adults: efficacy, esteem, and affective influences. Ann Behavior Med. 2006 Oct; 30(2):138-45.

Fava,G.A., Fatanelli,C., lazzaro,M., conti,S.,& Grandi, S. (1998).Well-being therapy a novel psychotherapeutic approach for residual symptoms of affective disorders. Psychological Medicine,28,475-480.

Fei Zheng, Xianju Zhou, Changjong Moon, Hongbing Wang. Regulation of brain-derived neurotrophic factorexpression in neurons Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol 2012;4(4):188-200

Findlay LC, Bowker A. The link between competitive sport participation and self-concept in early adolescence: aconsideration of gender and sport orientation. J Youth Adolesc 2009; 38(1): 29-40.

Fontine, K.R. (2007). Physical activity improves mental health. Journal of Physicians and Sports Medicine, 28:10.

Fox, K. R. (2000a) Physical activity and mental health promotion: the natural partnership. International Journal of Mental Health Promotion., 2, 4-12 (38ref).

Frisch, Ml, B. (2006) .Quality of life Therpy, New Jersey: John Wiley &sons pres.

Ghafari F, Fatokian Z, Mazloom SR. The Effects of Croups Regular Training on Self-esteem in nurse student.Medical Sciences Babol University Journals 2007; 9(1): 52-7.

Giacobbi, P.R., Jr., Hausenblas, H.A., & Frye, N.E. (2005). A naturalistic assessment of the relationship between personality, daily life events, leisure-time exercise, and mood. Psychology of Sports and Exercise, 6, 67-81.

Graft , II, Lander, DM , The effect of exercise clinical depression resultingfrom mental illness :meta analysis , J Sport and Exercise Psychol , 2000 ,20,339–357.

Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., Rosenblatt, A., Burling, J.,Lyon, D., & Simon, L. (1992). Assessing the terror managementanalysis of self-esteem: Converging evidence of an anxiety-bufferingfunction. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 913-922.

Gucciardi, D., Gordon, S., & Dimmock, J. (2009). Towards an Understanding of Mental Toughness in American Football. Journal of Applied Sport Psychology, 20(3), 261-281

Gucciardi, Daniel F., Gordon, Sandy., & Dimmock, James A. (2009). Developmental and preliminary validation of a mental toughness inventory for Australian football. Psychology of Sport and Exercise, 10, 201-209.

Gutierrez,j,l,g,Jimenez,b,m,Hernandez,e,g,Puente,l.p.(2005).personality and subjective well-being : big five correlated and demographic variables. Personality and individual differences,38,1561-1569.

Hajiran, H. (2006). Toward a quality of life theory: Netdomestic product of happiness. Dictators Research, 75, 31-43.

Harper, J.M., Schaalye, B.G., & Sandberg, J.G. (2000).Daily hassles, intimacy and marital quality in later life marriages. The American Journal of FamilyTherapy, 28, 1-18, 3.

Hayes,N,&Joseph.S.(2002).Big 5 correlates of three measures of subjective well-being.personality and individual differences.34,723-727.

Hayes,s.d.,crocker,p.r.e,Kowalski,k.c.gender differences in physical self_ perception,global self_ esteem and physical activity: evaluation of the physica self_perception profile model. Journal of sport behavior,(1999).vol.22,no.1.

Headey,b&wearing,a.(1992).understanding happiness:a theory of subjective well-being .melbourne,Australia:Longman Cheshire.

Hills,p&argyle,m.(2001).happeness,introversion-extroversion-extraversion and happy introvert. Personality and individual difference,30,595-608.issues and perspective.Londen:Nelson Thorenes.

Howard, G. S. (1999). Sport psychology. The sport psychologist. 8: 262-270.

Hughes, c., Hawange, B. K., J. E., Eisenman, L., et al. (1995). Quality of life is applied research: A review and analyses of emrical measures. American journal of mental retardation, 99,623-641.

Ireson, J., Hallam, S. (2009). Academic self-concepts in adolescence: Relations with achievement and ability grouping in schools. Learning and Instruction, n 19 , 201-213.

Karnofsky, D. A. & Burchenal, 1. H. (1949). The clinical evaluation quality of life chemotherapeutic agents in corner. New York: Columbia university press.

Kasghing H, Krautgartner M, Sartorius N, Gaebel W, Lopez JJ, Maj M, Quality of life: a new dimension in mentalhealth care, Psychiatry in society, Wiley, 2002, 171-85.

Ketchian, Lionel (2006). Your keys to Happiness PK @ aol. com. The website www. Happiness club. Com.

Kirkcaldy B.D , Shephard R. J. , Siefen R. G.(2002). The relationship between physical activity and self-image and problem behaviour among adolescents. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 37: 544–550. DOI 10.1007/s00127-002-0554-7.

Knapen J, Vermeersch J, Van Coppenolle H, Cuykx V, Pieters G, Peuskens J (2007) The physical self-concept in patients with depressive and anxiety disorders 14(1): 31–6.

Kolt, , G. Schofield, N. Kerse, N. Garrett and I. Ashton. Healthy steps: The effect of a primary care physical activity program on quality of life in low-active older adults. Journal of Science and Medicine in Sport. 2010, 12, 227-236.

Kraut, R. (1979). Two conceptions of happiness. Philosophical Review, 87, 167-196.

Kubota Y, Sasaki S. Aerobic exercise and self-esteem in children. J Behav Med 2002; 24(12): 127-35.

Landers, D.M. (2005). The influence of exercise on mental health. http://www. Fitness. gov/mentalhealth.htm.

Landers, D.M., Petruzzello, S.J. (1994). Physical activity fitness and anxiety, Champaign. IL: Human Kinetics Publishers.

Larsen,Randy J.,&Diener,Edward. (1987). Affect intensity as an individualdifference characteristic: Areview. Journal of Research in Personality, 21, 1–39.

Laurin, D. et al. (2001) Physical activity and riskof cognitive impairment and dementia in elderlypersons. Arch. Neurol. 58, 498–504.

Lee C, Russell A. Effect of physical activity on well-being among older Australian women: Cross- Sectional and longitudinal analyses J psychosis Res 2003; 54(2): 155-160.

Levy, S. S., & Levy, V. (2005). The exercise and self- esteem model in adult woman, the inclusion of physical acceptance. Personality of Sport and exercise, 6(5): 571-584.

Lewis GD, Shah R, Shahzad K, Camuso JM, Pappagianopoulos PP, Hung J, Tawakol A, Gerszten RE,Systrom DM, Bloch KD, Semigran MJ.Sildenafil improves exercise capacity and quality of life in patients with systolic heart failure and secondary pulmonary hypertension.Circulation. 2007 Oct 2;116(14):1555-62. Epub 2007 Sep 4.

Lmbert, M. & Naber, D. (2004). Current issues in schizophdria: over view of patients acceptability, functioning capacity and quality of life. eNS drugs (suppI2).18,5-17

Lowther.J. Lane.A. &Lane. H. (2002). Self-Efficacy and Psychological Skills during the Amputee Soccer World Cup, the Online Journal of Sport Psychology, August 2002 Volume 4, Issue 2.

Lykken,d&tellegen,a.(1996).happinessis a stochastic phenomenon.psychology science,7,180-189.

Lyumbomirsky, S. Sheldon, K. M. (2005). Achieving sustainable new happiness: Prospects, practice and prescriptions. in P.A., Linley, & S. Joseph. Positive psychology.

Mac. Donald, D.G., and Hodgdon, J.A. (1991). “The psychological effects of aerobic fitness training: research and theory”. New York, springer – verlag.

Magnus, K.; Diener, E.(1991)A Longitudinal Analysis of Personality, Life Events, and Subjective Well-Being. 63rd Annual Meeting of the Midwestern Psychological Association, 1991, Chicago, USA.

Martinsen , Egil ,W & et al, Comparing aerobic with nonaerobic forms ofexercise in the treatment of clinical depression , Comprehensive Psychiatry ,Volume 30,Issue 4, 2004,Pages324 –333.

Martinsen EW. Physical activity in the prevention and treatment of anxiety and depression. Nord J Psychiat 2008: 62 Suppl 47: 25-9.

Maslow, A. H. (1970). Motivation and personality. New York, Harper & Row, 2nd Edition, (First Edition 1954).

McAuley E, Elavsky S, Motl RW, Konopack JF, Hu L, Marquez DX. Physical activity, self-efficacy, and self-esteem: longitudinal relationships in older adults. Journal of Gerontology Behavior Psychology Science. 2005, 60(5):P268-75.

پیشینه تحقیق درباره عزت نفس

دانلود فایل