پیشینه تحقیق بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

دانلود پیشینه تحقیق بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

پیشینه تحقیق بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

پیشینه تحقیق بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 218 کیلو بایت
تعداد صفحات 60
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

-1- مقدمه…………………………………… 9

2-2- مفاهیم مرتبط به بازار محصول………………. 10

2-2-1- ساختار بازار………………………….. 10

2-2-2- انواع بازار از نظر درجه رقابت…………… 10

2-2-2-1- بازار رقابت کامل…………………….. 10

2-2-2-2- بازار انحصار کامل…………………… 11

2-2-2-3- بازار انحصار چند جانبه………………. 12

2-2-2-4- رقابت کورنو………………………… 13

2-2-2-5- رقابت برتراند……………………….. 13

2-2-2-6- وضعیت تبانی در بازار چند قطبی…………. 14

2-2-2-7- وضعیت رهبر و پیرو……………………. 14

2-2-2-8- وضعیت جنگ قیمت………………………. 14

2-2-3- بازار رقابت انحصاری……………………. 14

2-2-4- تمرکز بازار…………………………… 15

2-2-5- قدرت بازار……………………………. 16

2-2-6- شاخص‌های قدرت بازار…………………….. 17

2-2-6-1- شاخص لرنر…………………………… 17

2-2-6-2-شاخص هر فیندال- هیرشمن………………… 17

2-2-6-3- کیو توبین…………………………… 18

2-2-6-4- شاخص بون……………………………. 19

2-2-7- جایگاه رقابتی محصول…………………….. 20

2-2-7-1- استراتژی وخط مشی تعیین جایگاه…………… 22

2-2-7-2- تجزیه و تحلیل و تعیین جایگاه رقابتی محصول…. 22

2-3- تبلیغات………………………………… 23

2-3-1- مفاهیم و تعاریف تبلیغات………………….. 24

2-3-2- تبلیغات و بازاریابی…………………….. 26

2-3-3- ارتباط بین رفتار خریدار، بازارایابی و تبلیغات.. 27

2-3-4- مخارج تبلیغات و ارزش بازار……………….. 29

2-3-5- تأثیر تبلیغات بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری….. 33

2-3-6- تبلیغ اینترنتی………………………… 37

2-3-6-1- روش های تبلیغ اینترنتی…………………. 38

2-3-7- نگرش نسبت به تبلیغات…………………….. 39

2-3-8- بازدهی بازاریابی و تبلیغات……………….. 39

2-3-9- شدت تبلیغات و سودآوری……………………. 40

2-3-9-1- شدت تبلیغات و فروش…………………….. 41

2-3-10- روش های ارزیابی اثربخشی تبلیغات………….. 41

2-3-10-1- سلسه مراتب تأثیرات…………………… 42

2-3-10-2-تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات در سلسله مراتب تأثیرات 42

2-4- ادبیات نظری تبلیغات، تمركز و سودآوری………… 43

2-5- مروری بر پژوهش­های پیشین………………….. 48

2-5-1- پژوهش های خارجی……………………….. 48

2-5-2-پژوهشهای داخلی…………………………. 50

2-1- مقدمه

مفاهیم ساختار، رفتار و عملكرد بازار تحت عنوان عناصر سه گانه بازار، در ادبیات اقتصاد صنعتی مطرح هستند كه نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها، مورد اختلاف نظر اقتصاد دانان و مكاتب مختلف اقتصادی است. از جمله متغیرهای ساختاری بازار میتوان به درجه تمركز بازار اشاره نمود. همچنین تبلیغات یكی از متغیرهای مهم رفتاری بازار میباشد كه می تواند بر ساختار و عملكرد بازار تاثیر داشته باشد. در عین حال تبلیغات می تواند بر كاركرد بازار و سود اقتصادی بنگاه تبلیغ كننده نیز اثر گذار باشد. تبلیغات می تواند با افزایش درجه تمركز به انحصارات دامن زده یا با كاهش درجه تمركز رقابت آفرین باشد. نحوه ارتباط سودآوری به عنوان متغیرهای عملكردی بازار، درجه تمركز به عنوان یك متغیر ساختاری بازار و هزینه های تبلیغات به عنوان متغیرهای رفتاری بازار و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها، مورد اختلاف نظر اقتصاد دانان و مكاتب مختلف اقتصادی است. از سوی دیگر، مطالعات تجربی متعددی نیز در حمایت از این دیدگاه ها وجود دارد. بنابراین لازم است كه این موضوع در بخش صنعت ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در این فصل، در بخش اول مقدمه، در بخش مفاهیم مرتبط به بازار محصول، در بخش سوم مفاهیم و تعاریف تبلیغات و مبانی نظری مرتبط با آن، در بخش چهارم ادبیات نظری تبلیغات، تمركز و سودآوری و در پایان پژوهش­های انجام شده خارجی و داخلی مربوط به موضوع توضیح داده خواهد شد.

همکاری در فروش فایل  بهترین سایت فروش پاورپوینت