پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

دانلود پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

پیشینه تحقیق اضطراب مرگ و تصویر ذهنی از خدا

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات 49
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست مطالب

1-2- مقدمه 16

1-2-2- تعریف اضطراب مرگ 17

2-2-2- ویژگی های اضطراب مرگ 17

3-2-2- پیشایندهای اضطراب مرگ 23

4-2-2- پیامدهای اضطراب مرگ 23

5-2-2- تلویحات بالینی 24

6-2-2- دینداری درون سو، برون سو، اعتقاد به زندگی پس از مرگ، اضطراب و رضایتمندی 25

7-2-2- تاثیر بیوه گی بر اضطراب مرگ 27

3-2- خود شکوفایی 28

1-3-2- تعریف خود شکوفایی 29

2-3-2- دیدگاه برخی روان شناسان در مورد خود شکوفایی 30

1-2-3-2- دیدگاه آلپورت (انسان بالغ) 30

2-2-3-2 دیدگاه راجرز (انسان با کنش کامل) 31

3-2-3-2 دیدگاه مازلو (انسان خود شکوفا) 31

3-3-2- چهارده ویژگی افراد خود شکوفا 33

4-3-2- ماهیت آشفتگیهای هیجانی 35

5-3-2 مقایسه دو انگیزه اساسی 36

6-3-2 انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند 37

4-2- تصویر ذهنی از خدا 40

1-4-2- تعریف مفهومی از تصویر ذهنی از خدا 40

2-4-2- پیشینه نظری از مفهوم تصویرذهنی از خدا 40

3-4-2- تصویر ذهنی از خدا در بافت ارتباطی 41

4-4-2- ریشه های سنت روان تحلیل گری در مفهوم سازی تصویر ذهنی از خدا 41

5-4-2- نظریه دلبستگی و تصویر ذهنی از خدا 42

6-4-2- ادراک خدا و تصویر ذهنی از خدا به عنوان سازه های فرهنگ وابسته 44

1-6-4-2- رابطه ی سلامت روانی با تصویرذهنی از خدا و کیفیت دلبستگی 45

1-1- مقدمه

مرگ یکی از دغدغه های اصلی انسان است که به مثابه ی یک نیروی بر انگیزاننده ی قوی در نزد شعر او فلاسفه در طول قرن ها مطرح بوده است. لئو تولستوی رمان نویس و متفکر بزرگ قرن نوزدهم در آثار ادبی خود به انحاء متفاوت به این مسئله پرداخته است (سعیدی نژاد، زهره، 1387).

2-1- اضطراب مرگ

«اضطراب مرگ»، اصطلاحی است که به منظور مفهوم سازی ترس و هراس انسان از آگاهی نسبت به مرگ، به کار رفته است (عبدالخالق، 2005). انسان ها تنها موجوداتی هستند که باید یاد بگیرند که چگونه با هشیاریشان نسبت به فنا پذیری خود، زندگی کنند و سازگار شوند (بکر، 1973). بنابراین یکی از تکالیف اصلی نظام های فرهنگ، فراهم آوردن یک ساختار نمادین است که به مرگ و معنای آن بپردازد (بکر 1973، راس 2002).

نیاتانگا و دیوات مطرح کردند که مواجه ی با مرگ و اضطراب ناشی از اجتناب ناپذیر بودن مرگ یک کیفیت روان شناختی جهانش مول برای تمامی انسان ها محسوب می شود. علی رغم پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی خدمات بهداشتی، افزایش طول عمر و امکانات پیشرفته ی درمانی، مرگ یک واقعیت انکار ناپذیر درنزد متخصصان بهداشت و سلامت محسوب می شود. اگر چه کمک خانواده ها ی افراد به منظور کنار آمدن با مر گ از وظایف اساسی نظام پرستاری در سراسر جهان است و ادبیات پژوهشی به پیامدهای رفتاری و هیچانی اضطراب مرگ اذعان دارد، اما پیشینه ینظر یو مفهوم اضطراب مرگ به شکل نظامندی در ادبیات پژوهشی مربوط تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است (عبدالخالق، 2005).

همکاری در فروش فایل  بهترین سایت فروش پاورپوینت