پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا، یکی از اعضای خاندان سلطنتی بود. او مادر پرنس هری و پرنس ویلیام، همسر پرنس چارلز از ویلز بود. مشهوریت بین‌المللی پرنسس دیانا به خاطر فعالیت‌های اجتماعی‌اش و زندگی شخصی پر‌آشوبش بود که باعث می‌شد جامعه نسبت به جزئیات زندگی او کنجکاو باشند و در مسائل خانوادگی او موشکافی کنند. او در سال 1996 از پرنس چارلز جدا شد که این موضوع تاثیر بسیاری بر زندگی او به عنوان یک زن مستقل از روحی داشت. پرنسس دیانا در یک صحنه تصادف در سن 36 سالگی جان خود را از دست داد.

پرنسس دیانا هر چند خود را به عنوان یک تحصیلکرده به حساب نمی‌آورد و حرفه خاصی را دنبال نمی‌کرد اما او در زمینه رقص، ورزش و موسیقی فعالیت داشت. چرا که او را در بسیاری از عکس‌ها در انجام فعالیت‌های ورزشی و یا رقص میشه دید. پرنسس دیانا در یک صحنه تصادف در سن 36 سالگی جان خود را از دست داد.

در کنار تمامی این مسائل او توجه زیادی به مد و فشن نشان می‌دهد و لباس‌هایی به تن دارد که نشانگر این است که در بعضی موارد جلوتر از زمان خود بوده است. اینجا چند مورد از استایل‌های متفاوت او را می‌بینیم.

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

پرنسس دیانا و متفاوت ترین استایل های او

 

نظر دهید

پاسخ دهید