مصرف ضدآفتاب و کاهش 75% ابتلا به سرطان پوست

مصرف ضدآفتاب و کاهش 75% ابتلا به سرطان پوست

محققان مي‌گويند استفاده از كرم ضدآفتاب براي پيشگيري از ابتلا به سرطان پوست كافي نيست.

محققان استراليايي در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه مصرف روزانه كرم ضدآفتاب مي‌تواند احتمال ابتلا به سرطان پوست را 50 تا 73 درصد كاهش دهد. ولي طبق مقاله‌اي كه در Journal of clinical oncology منتشر شده است براي پيشگري صددرصد استفاده تنها از كرم ضدآفتاب كافي نيست. بررسي‌هايي كه طي سال‌هاي 1992 تا 1996 روي 1600 استراليايي انجام شد نشان داد بعد از 15 سال، 11 نفر از افرادي كه كرم ضدآفتاب با 15 SPF به صورت روزانه مصرف كرده بود دچار ملانوم و 3 نفر دچار ملانوم بدخيم شدند. اين ميزان در كساني كه از كرم ضدآفتاب استفاده نكرده بودند يا گهگاهي استفاده كرده بودند 22 و 11 بود. بهتر است در عين حال كه از كرم ضدآفتاب استفاده مي‌كنيد از قرارگرفتن بيش از حد زير نور آفتاب به ويژه در ساعت‌هايي كه نور شديد است خودداري كنيد و لباس پوشيده به تن كنيد.

نظر دهید

پاسخ دهید