علت جوش بدنبال اپیلاسیون چیست؟

 

در افرادیکه استعداد ذاتی برای ابتلا به جوش یا آکنه دارند و یا از قبل جوش مختصردارند ،بدنبال اپیلاسیون جوشهای صورت تشدید شده و یا حتی برای اولین بار ایجاد میشوند.

علت تشدید و یا بوجودآمدن جوش بدنبال اپیلاسیون چیست؟
بدنبال اپیلاسیون صورت ملتهب و متورم میشود.در اثر این تورم منافذ صورت بسته شده جوش ایجاد میشود.

راه پیشگیری از تشدید جوش بدنبال اپیلاسیون چیست؟
باید عمل اپیلاسیون به به آرامی و با حوصله انجام شود.تا بدنبال آن التهاب کمتری ایجادشود.همچنین باید فرد انجام دهنده از مهارت کافی برخوردار باشد.واین کاررا درست انجام دهد تاالتهاب بدنبال اپیلاسیون کاهش یابد .همچنین میتوان بعدازاپیلاسیون ازداروهائی که التهاب پوست را کاهش میدهند استفاده کرد(البته داروی مناسب بایستی توسط متخصص پوست تجویز شود)کمپرس سرد نیز بعدازاپیلاسیون التهاب پوست را کاهش میدهد.

نکته مهم اینست که فردیکه کمی جوش داردویا استعداد ابتلا به جوش دارد مرتب از داروهای ضدجوش استفاده کند تا بدنبال اپیلاسیون جوش ایجاد نشود.

آیا روش اپیلاسیون اثری درمیزان جوش دارد؟
اپیلیدی برقی بدترین است. بیشتر از بقیه روشها احتمال ایجاد جوش دارد. بند انداختن از اپلیدی بهتر است.

دکتر محمد شیزرپور

نظر دهید

پاسخ دهید