راهنمای سایه زدن براساس فرم چشم ها

راهنمای سایه زدن براساس فرم چشم ها

داشتن نگاهي درخشان وجذاب بستگي به تعادل خط ابروها و آرايش متناسب با چشمان شما دارد.همه چشم ها به يک طريق آرايش نميشوند و هر چشم به واسطه شکل و فرم خود آرايش مخصوص خود را دارد.

با دقت به فرم چشمان خود نگاه کنيد.چشمان شما به هر شکل و فرمي که باشند، شما ميتوانيد از جدول زير جهت تشخيص و يادگيري  فنون و رازهاي زيباتر شدن آنها استفاده کنيد.

به طور کلي پلک متحرک بايد کمتر ديده شود و استفاده از رنگهاي روشنتر به منظور وسعت دادن به نگاهتان داراي اهميت خاصي است. به ياد داشته باشيد که در مرحله آخر با يک قلم مو خط بين دو سايه تيره و روشن را محو کنيد.

 

 

چشم هاي نوع آسيايي چشم هاي برجسته چشم هاي فرو رفته

چشم هاي بادامي

چه رنگي را استفاده کنيم؟

سايه روشن يا متوسط که به طرف قوس ابرو کاهش مي يابد سايه روشن يا متوسط سايه روشن

سايه متوسطکه به طرف قوس ابرو کاهش مي يابد

روي پلک متحرک
 

سايه متوسط و سايه تيره که در يک سوم بيروني کاهش ميابد

سايه متوسط بالاي دو تاي پلک که به دو طرف کاهش پيدا مي کند   دو تاي پلک

سايه روشن يا متوسط

سايه روشن

سايه روشن ابروها سايه روشن زير ابروها روي قوس ابرويي

سايه تيره با اثري ضخيم و محو شده با تاکيد بر گوشه هاي خارجي چشم.

سايه تيره که اثرش رو به بيرون محو ميشود

سايه تيره با اثري ظريف هم سطح مژه ها

سايه تيره که اثرش رو به بيرون محو ميشود

روي خط مژه ها

در چشمهاي برجسته پلک متحرک خيلي قابل ديدن است

در چشمهاي فرورفته پلک متحرک کمي قابل ديدن است

نظر دهید

پاسخ دهید