برطرف کردن پیری صورت با استفاده از تکنیک های ساده آرایشی

برطرف کردن پیری صورت با استفاده از تکنیک های ساده آرایشی – مجله اینترنتی زندگی

  1. makeup-cosmetics فرورفتگی ناحیه مرکزی پیشانی: روشن کردن عمق فرورفتگی
  2. فرورفتگی گیجگاه: روشن کردن عمق فرورفتگی گیجگاه
  3. ابروهای استخوانی و گهگاه سفید: تغییر رنگ ابروها و انحنا دادن به آنها
  4. پلکهای پژمرده و افتاده: چندان قابل اصلاح نیست و راهکار اصولی جراحی پلک است
  5. ایچاد بافت اضافی در پلک تحتانی: چندان قابل اصلاح نیست و راهکار اصولی جراحی است
  6. چشمهای گود رفته و سایه های تیره در زاویه ابرو و بینی: روشن کردن نواحی تیره
  7. گونه های گود رفته: روشن کردن عمق نواحی فرو رفته
  8. لبهای باریک: استفاده از رژ لب و مشخص کردن خط لب
  9. سایه های تیره روی گردن: روشن کردن نواحی سایه دار
  10. چروکهای متعدد: روشن کردن عمق چروکها

نظر دهید

پاسخ دهید