برای درمان لکهای ناشی از جوش چه کنیم ؟

سوال : پوست من پر از كك و مك است و به محض اينكه زخم مي شود حتي به اندازه سر سوزن و يا جوش مي زند، جايش تيره رنگ مي شود. لكهاي صورت، مرا خيلي ناراحت مي كند. لطفا بگوئيد چه كار كنم؟

جواب : توضيحي كه داده ايد در واقع يك نوع از انواع لك پس از التهاب پوست مي باشد كه اين نوع لك پس از التهابهاي پوستي در اثر بيماريهايي مثل ليكن پلان، لوپوس اريتماتو يا بعد از سوختگي پوست در اثر آفتاب سوختگي يا سوختگي با عوامل ديگر، جوش غرور جواني دستكاري شده، سائيدن پوست براي بر طرف كردن اسكار و فرو رفتگي پوست در همان محل ايجاد مي شود. 

در نژادهاي تيره و افراد سبزه شايعتر است و در هر سني قابل رويت است. بيشتر در نواحي باز بدن مثل صورت رخ مي دهد ولي در موارد ديگر مانند آسيب پوست يا ضربه به پوست، كشيدن كيسه و ليف زبر در حمام بطور شديد و يا مالش پوست رانها روي يكديگر در افراد چاق مي تواند باعث ايجاد لك در همان محل شود. 

تيرگي پس از التهاب مي تواند با در معرض قرارگيري با اشعه ماوراء بنفش، مواد شيميايي و داروهايي مثل تتراساكلين، بلئومايسين، دوكسوروبيسين، فلورويوراسيل، بوسولفان، ارسنيك، نقره، طلا، داروهاي آنتي مالاريا، هورمونها و كلوفازيمين تيره تر شوند. 

درمان تيرگي پس از التهاب مشكل و طولاني است و براي حصول نتايج مورد قبول 12-6 ماه وقت لازم است. استفاده روزانه از ضد آفتابهاي با طيف وسيع بخش مهم درمان است. انواع متفاوتي از كرمهاي موضعي در درمان تيرگي پس از التهاب استفاده مي شود كه شامل كرمهاي هيدروكينون، اسيد گليكوليك و آزلائيك اسيد است. استفاده از پيلينگهاي شيميايي در بدست آوردن نتايج عالي موثر است. ساير درمانها شامل استفاده از تري كلرواستيك اسيد، كرايوتراپي سطحي با نيتروژن مايع مي باشد كه در افراد با پوست تيره به دليل احتمال ايجاد اسكار بهتر است انجام نشود. 

استفاده از كرمهاي پوشاننده براي مناطق درگير نيز مي تواند از لحاظ ظاهري براي فرد موثر باشد. رتين آلدئيد به همراه اسيد گليكوليك مي تواند در درمان تيرگي پس از التهاب در مورد جوش صورت استفاده شود. 

نقل از هفته نامه سلامت

نظر دهید

پاسخ دهید